OdKUPmy Toruń

Projekt jest inicjatywą kilku osób, dla których jednym z priorytetów jest czystość w naszym mieście oraz szerzenie świadomości wśród naszego społeczeństwa odnośnie problemu, jakim są niesprzątane odchody zwierząt domowych, w szczególności psów, oraz niebezpieczeństw zdrowotnych, do jakich to zaniedbanie może prowadzić. Autorki uważają, że zagadnienie konieczności sprzątania po swoim psie powinno znaleźć się w programach wychowawczych.

2odkupmytorun

4odkumpytorun

5odkupmytorun

Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.czyscioch-torunski.pl

Relacja z realizacji projektu – kliknij  i przeczytaj