„Muzyka Pana Chopina”

Projekt edukacyjny ,,Muzyka Pana Chopina” został utworzony przez p. Elżbietę Kaźmierczak i p. Jolantę Sobków z naszego przedszkola. Głównymi założeniami projektu edukacyjnego „Muzyka Pana Chopina” jest zapoznanie dzieci z postacią wybitnego polaka, Fryderyka Chopina, a także propagowanie muzyki Fryderyka Chopina, rozbudzanie zainteresowania muzyką poważną oraz kształtowanie umiejętności właściwego odbioru sztuki – w tym muzyki.

Nauczycielki realizując z dziećmi projekt stwarzają dzieciom sytuacje edukacyjne, dzięki którym będą zapoznawały dzieci z postacią  kompozytora – Fryderyka Chopina, przybliżały epokę, w której tworzył Fryderyk Chopin, a także wprowadzały je w świat muzyki klasycznej. Podczas zajęć dzieci będą m.in. poznawały niektóre dzieła muzyczne skomponowane przez Fryderyka Chopina, rozpoznawały i nazywały niektóre instrumenty muzyczne na ilustracjach oraz na podstawie usłyszanego dźwięku, wyrażały własne emocje, doświadczenia, przeżycia w pracach plastycznych inspirowanych utworami muzyki klasycznej Chopina, poznawały wybrane elementy ,,alfabetu” muzycznego: klucz wiolinowy, nuty, pięciolinia, tworzyły własne instrumentóy muzyczne z nieużytków lub innych materiałów zaproponowanych przez dzieci, kształtowały właściwą postawę odbiorcy dzieł artystycznych, a także zwracały uwagę na dostrzeganie  wartości wybitnych dzieł muzycznych w tworzeniu dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Muzyka jako ważna dziedzina wychowania przez sztukę stanowi istotny czynnik rozwoju osobowości dziecka. Częsty kontakt dzieci z muzyką wywiera wpływ na ich osobowość, przyczynia się do kształtowania emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego świata.

Ważnym elementem kształcenia muzycznego dzieci jest nauka słuchania muzyki artystycznej. Świadome słuchanie tej muzyki rozwija wrażliwość muzyczną dziecka, kształci jego postawę estetyczną i zainteresowanie wiedzą o muzyce. Wczesne kontakty z muzyką klasyczną zachęcają do otwarcia wyobraźni muzycznej, na ciekawy i mało znany świat dźwięków.

W roku szkolnym 2020/2021 projekt realizowała grupa: „Poszukiwacze”.