Projekt KIK/34

„Projekt KIK/34 ” – szkoła i przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej
Jest to Szwajcarsko-Polski Program Współpracy – Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Jest to program adresowany do szkół i przedszkoli w ramach zadania realizowanego w polsko – szwajcarskim projekcie współpracy nr KIK/34

Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw – i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

Program zakłada, że szkoły i przedszkola działające na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości otrzymają certyfikat placówki przyjaznej żywieniu i aktywności fizycznej.

KIK PROJEKT