Ramowy rozkład dnia

Dzieci młodsze (3-4 letnie)

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy integracyjne zainicjowane przez dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze wyrównawczo – kompensacyjnym i stymulacyjnym.

8.00 – 8.30

Porządkowanie sali. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – organizacyjne. (8.00-13.30) Udział w zajęciach z religii czy też w zajęciach z języka angielskiego.

8.30 – 9.00

Śniadanie. Czynności higieniczne. Przygotowanie do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.00 – 9.30

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zestawy zabaw ruchowych. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

9.30 – 10.00

Czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

10.00 – 10.45

Zabawy swobodne inicjowane przez dzieci. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, obserwacje przyrodnicze.

10.45 – 11.00

Utrwalenie wierszy, piosenek. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne.

11.00 – 11.30

II śniadanie.

11.30 – 13.00

Leżakowanie. /dzieci 3-letnie/

11.30 – 12.00

Ralaksacja, czytanie bajek,  słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych/ Czas zainicjowany przez nauczyciela.

12.00 – 13.00

Zabawy swobodne inicjowane przez dzieci. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze.

13.00 – 13.30

Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne.

13.30 – 14.00

Obiad.

14.00 – 16.30

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze wyrównawczo – kompensacyjnym i stymulacyjnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Dzieci starsze (5-6 letnie)

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy integracyjne zainicjowane przez dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze wyrównawczo – kompensacyjnym i stymulacyjnym.

8.00 – 8.30

Porządkowanie sali. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno – organizacyjne. (8.00-13.30) Udział w zajęciach z religii czy też w zajęciach   z języka angielskiego.

8.30 – 9.00

Śniadanie. Czynności higieniczne. Przygotowanie do zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach. Czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela.

10.00 – 10.45

Zabawy swobodne inicjowane przez dzieci. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, obserwacje przyrodnicze.

10.45 – 11.00

Utrwalenie wierszy, piosenek. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne.

11.00 – 11.30

II śniadanie.

11.30 – 12.00

Ralaksacja, czytanie bajek,  słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych/ Czas zainicjowany przez nauczyciela.

12.00 – 13.00

Zabawy swobodne inicjowane przez dzieci. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze.

Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne.

13.30 – 14.00

Obiad.

14.00 – 16.30

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa o charakterze wyrównawczo-kompensacyjnym i stymulacyjnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 

Uchwała nr 11/2022/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu z dnia 30.08.2023 r. w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w roku szkolnym 2023/2024