„Przyjacielem bądź”

Głównym założeniem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Przyjacielem bądź” jest wyjście poza ramy przedszkola, wychowanie do wartości i kształtowanie właściwych postaw społecznych, tych najbardziej pożądanych w dzisiejszym świecie. Zwracamy uwagę na „własne podwórko”, od pogłębiania relacji w grupie, w przedszkolu, następnie celem jest dotarcie do szkół, Domów dziecka, Domów Seniora, do placówek opiekuńczych, oraz schronisk dla zwierząt. Autorką projektu i osobą koordynującą przedsięwzięcie jest Dorota Kluska – nauczyciel Samorządowego Przedszkola Nr 145
w Krakowie.

Głównymi założeniami projektu jest wzmacnianie poczucia własnej wartości, tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci uczą się nawiązywania pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym, kształtują tolerancji wobec odmienności oraz ukazują wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radość, szczęście, zadowolenie, akceptacja, życzliwość, wzruszenie.

Ogólnopolski projekt „Przyjacielem bądź” wspiera miesięcznik Bliżej Przedszkola i AnimaPiano – Centrum Animacji Muzycznej.

 

68792209_2426328514280913_2874119718514458624_n