„Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości , kształtowanie właściwych postaw społecznych. poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie. Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – Działania wychowawcze. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Projekt obejmuje realizację zaproponowanych przez autorki zadań, zgodnie z harmonogramem, lecz sposób ich realizacji, jest całkowicie dowolny i uzależniony od inwencji nauczyciela oraz pomysłowości dzieci. Już teraz serdecznie zapraszamy do późniejszych relacji z przebiegu projektu.

Realizatorzy – grupy: „Turyści”, „Badacze”