„Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym”

Innowacja pedagogiczna „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym” została napisana w oparciu o projekt o tym samym tytule autorstwa Anety Konefał, dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej. Została uzupełniona i zmodyfikowana zgodnie z potrzebami naszego przedszkola przez Ewelinę Sawicką i Małgorzatę Lissowską. Nauczycielki posiadają zgodę autorki projektu na wykorzystanie materiałów i opracowań na potrzeby własnej innowacji.
Innowacja będzie prowadzona w przedszkolu od października 2018 do maja 2019  w grupie „Badacze” oraz „Żeglarze”.

Główny cel to rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami i środowiskiem rodzinnym dziecka.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 • promocja przedszkola,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

m0