Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Torunia zaproponował dyrektorom przedszkoli miejskich w Toruniu realizację projektu pn. „Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS?” prowadzonego w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Projekt adresowany jest do dzieci sześcioletnich.

Celem programu jest m.in.:

– zapoznanie z pojęciami: wirus HIV, choroba AIDS, odporność organizmu,

– kształtowanie postawy akceptacji, tolerancji i właściwego zachowania wobec innych,

– uświadomienie, w jaki sposób należy zachowywać się w kontaktach z osobami zakażonymi,

– uświadomienie, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo, aby uniknąć choroby,

– wyjaśnienie co to jest symbol solidarności

aids_znaczek