„Ekokulturalne przedszkole”

W tegorocznej edycji  EKOKULTURALNEGO PRZEDSZKOLA (2021/2022) dzieci wspólnie z nauczycielami będą podejmować różnorodne akcji na rzecz naszej planety, aby już od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny. W każdym miesiącu (od września do maja) dzieci będą wykonywać jedno zadanie-wyzwanie do zrealizowania. Cele główne: poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych; zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste; kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta; nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Realizatorzy (rok szkolny 2021/2022): „Odkrywcy”, „Tropiciele”