Witamy!

Szanowni Rodzice,

W dniu 6 października odbyło się zebranie członków Rady Rodziców. Ustalono składkę na radę rodziców. Miesięczna składka na każde dziecko wynosi 30,00 zł, począwszy od miesiąca września br.
W imieniu rady rodziców proszę o dokonywanie przelewu na konto bankowe rady rodziców (konto podane jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce KONTAKT).
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy. Ułatwi to pracę skarbnikowi z rady rodziców.
Prosimy o pilne przelewy zwłaszcza dzieci 3-letnich, przed którymi jest uroczystość związana z pasowaniem na przedszkolaka. (Planowany jest zakup drobnych upominków.). Natomiast w  miesiącu listopadzie rodzice planują już zakup upominków świątecznych.

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkoatletyki i sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym

Drodzy Rodzice!

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkoatletyki i sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym ruszają od środy 6.10.2021 w budynku przy ulicy Buszczyńskich, a od poniedziałku 11.10.2021 w budynku przy ulicy Niesiołowskiego.

Zadanie Mali Wspaniali 2021 to projekt sportowy, który będzie polegał na przeprowadzeniu w 282 grupach przedszkolnych lub zespołach szkolno-przedszkolnych zajęć ogólnorozwojowych z elementami lekkoatletyki i sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat). Zajęcia będą realizowane w terminie miedzy 13.09.2021 – 17.12.2021 r., a odbywać się będą w 7 województwach 4 razy do 6 spotkań dla każdej z grup. Każda z grup będzie odbywać zajęcia w przedszkolu (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem).

Zadanie w postaci treningów ogólnorozwojowych z elementami lekkoatletyki i sztuk walki MALI WSPANIALI 2021 ma przede wszystkim zaspokoić potrzebę rozbudzenia/stymulowania zainteresowania i wytworzenia u przedszkolaków podejmowania regularnej aktywności fizycznej, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym takim, jak nadwaga i otyłość oraz promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

Dodatkowo zaspokojone zostaną następujące potrzeby:

1. poprzez ofertę bezpłatnych zajęć tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej,

2. wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu dziecka poprzez zwiększenie aktywności fizycznej,

3. kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała w każdej pozycji w ciągu dnia,

4. kształtowanie pożądanych postaw osobowościowych,

5. rozwijanie i utrwalanie poczucia własnej wartości poprzez sport,

6. wzmacnianie wiary we własne możliwości poprzez wykonywanie zadań o stopniowo zwiększanej trudności,

7. rozwijanie u dzieci dobrych relacji z rówieśnikami poprzez uczestniczenie w zajęciach grupowych,

8. nauczenie pokonywania zmęczenia i słabości w ruchu,

9. konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad i egzekwowanie tego od innych jako warunek zachowania bezpieczeństwa,

10. opanowanie podstawowych elementów z lekkoatletyki oraz sztuk walki

11. wykształcenie potrzeby podejmowania ćwiczeń fizycznych,

12. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań sportem.

Wszystkie osoby, które będą prowadzić zajęcia są zaszczepione i posiadają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć.


Wyniki konkursu plastycznego pt. „Cudze chwalicie – swego nie znacie”

Szanowni Rodzice i Kochane Dzieci!

Dziękujemy za udział w konkursie plastycznym, otrzymaliśmy 16 prac.

I miejsce w kategorii wiekowej 3-4 lat

Pola Wróblewska z gr. „Żeglarze”

Izabela Kotkiewicz z gr „Wędrowcy”

I miejsce w kategorii wiekowej 5-6 lat

Zofia Marciniak z gr. „Traperzy”

Filip Mioducki z gr. „Turyści”

 

Pozostałe prace zostały wyróżnione.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy wielu sukcesów!

 

Prezentujemy wszystkie prace plastyczne w konkursie plastycznym pt. „Cudze chwalicie – swego nie znacie” oraz zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej oglądając poniższy filmik:

Film z pracami i wystawą – klik

 


Szanowni Państwo,

informujemy, że dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych odbywają się w dniach 30-31.08.2021 r. według harmonogramu ustalonego podczas zebrań organizacyjnych z rodzicami.


Szanowni Państwo,

w aktualnościach na stronach MEN jest zamieszczony komunikat „Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców”. Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zakażoną.

Link do aplikacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe


Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi od 1 września 2020 r.

Procedura-bezpieczenstwa-w-okresie-Covid

Procedura postepowania w przypadku zarażenia koronawirusem, COVID-19

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja