Witamy!

Szanowni Państwo

Po raz kolejny do Ekokonkursu zapraszamy!

Odpady wszyscy od dzisiaj zbieramy!

Dzieci, Panowie i Panie!

Zaczynamy wielkie sprzątanie!

Makulatura, nakrętki, puszki,

zapełniać będą pojemników brzuszki.

Środki dydaktyczne za odpady dostaniemy,

jeśli ich wystarczająco dużo zbierzemy.

Lidera w segregacji wyłonimy

I szczególnie go nagrodzimy!

Nasze przedszkole zgłosiło swój udział w V edycji konkursu „Zbieramy makulaturę (i nie tylko) Ekokonkurs” ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

W tym roku zbieramy:

  1. makulaturę (papier, tektura),
  2. puszki aluminiowe,
  3. nakrętki z tworzywa sztucznego.

Makulaturę związaną lub spakowaną do kartonu wrzucamy do niebieskich kontenerów.

Puszki aluminiowe wrzucamy do żółtego kontenera.

/Ważne: osobie dyżurującej podajemy: imię, nazwisko dziecka, nazwę grupy oraz wagę makulatury i puszek/.

Nakrętki przynosimy do przedszkola w podpisanych woreczkach. Zebrane nakrętki placówka przekaże na dowolny przez siebie wybrany cel charytatywny.

Przewidziane nagrody dla placówek oraz nagrody indywidualne są bardzo wysokie!!!. Nagrody finansowe przewidziane dla najbardziej aktywnie zbierających makulaturę placówek przeznaczone będą na zakup środków dydaktycznych.

Zachęcamy do aktywnego udziału w zbiórce. Liczymy na Wasze wsparcie!!!

Zbiórka trwa do 30 kwietnia 2022 r.


Szanowni Rodzice,

W dniu 6 października odbyło się zebranie członków Rady Rodziców. Ustalono składkę na radę rodziców. Miesięczna składka na każde dziecko wynosi 30,00 zł, począwszy od miesiąca września br.
W imieniu rady rodziców proszę o dokonywanie przelewu na konto bankowe rady rodziców (konto podane jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce KONTAKT).
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy. Ułatwi to pracę skarbnikowi z rady rodziców.
Prosimy o pilne przelewy zwłaszcza dzieci 3-letnich, przed którymi jest uroczystość związana z pasowaniem na przedszkolaka. (Planowany jest zakup drobnych upominków.). Natomiast w  miesiącu listopadzie rodzice planują już zakup upominków świątecznych.

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkoatletyki i sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym

Drodzy Rodzice!

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkoatletyki i sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym ruszają od środy 6.10.2021 w budynku przy ulicy Buszczyńskich, a od poniedziałku 11.10.2021 w budynku przy ulicy Niesiołowskiego.

Zadanie Mali Wspaniali 2021 to projekt sportowy, który będzie polegał na przeprowadzeniu w 282 grupach przedszkolnych lub zespołach szkolno-przedszkolnych zajęć ogólnorozwojowych z elementami lekkoatletyki i sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat). Zajęcia będą realizowane w terminie miedzy 13.09.2021 – 17.12.2021 r., a odbywać się będą w 7 województwach 4 razy do 6 spotkań dla każdej z grup. Każda z grup będzie odbywać zajęcia w przedszkolu (zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem).

Zadanie w postaci treningów ogólnorozwojowych z elementami lekkoatletyki i sztuk walki MALI WSPANIALI 2021 ma przede wszystkim zaspokoić potrzebę rozbudzenia/stymulowania zainteresowania i wytworzenia u przedszkolaków podejmowania regularnej aktywności fizycznej, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym takim, jak nadwaga i otyłość oraz promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.

Dodatkowo zaspokojone zostaną następujące potrzeby:

1. poprzez ofertę bezpłatnych zajęć tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej,

2. wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu dziecka poprzez zwiększenie aktywności fizycznej,

3. kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała w każdej pozycji w ciągu dnia,

4. kształtowanie pożądanych postaw osobowościowych,

5. rozwijanie i utrwalanie poczucia własnej wartości poprzez sport,

6. wzmacnianie wiary we własne możliwości poprzez wykonywanie zadań o stopniowo zwiększanej trudności,

7. rozwijanie u dzieci dobrych relacji z rówieśnikami poprzez uczestniczenie w zajęciach grupowych,

8. nauczenie pokonywania zmęczenia i słabości w ruchu,

9. konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad i egzekwowanie tego od innych jako warunek zachowania bezpieczeństwa,

10. opanowanie podstawowych elementów z lekkoatletyki oraz sztuk walki

11. wykształcenie potrzeby podejmowania ćwiczeń fizycznych,

12. rozwijanie i pogłębianie zainteresowań sportem.

Wszystkie osoby, które będą prowadzić zajęcia są zaszczepione i posiadają odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć.


Wyniki konkursu plastycznego pt. „Cudze chwalicie – swego nie znacie”

Szanowni Rodzice i Kochane Dzieci!

Dziękujemy za udział w konkursie plastycznym, otrzymaliśmy 16 prac.

I miejsce w kategorii wiekowej 3-4 lat

Pola Wróblewska z gr. „Żeglarze”

Izabela Kotkiewicz z gr „Wędrowcy”

I miejsce w kategorii wiekowej 5-6 lat

Zofia Marciniak z gr. „Traperzy”

Filip Mioducki z gr. „Turyści”

 

Pozostałe prace zostały wyróżnione.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy wielu sukcesów!

 

Prezentujemy wszystkie prace plastyczne w konkursie plastycznym pt. „Cudze chwalicie – swego nie znacie” oraz zapraszamy do obejrzenia wystawy fotograficznej oglądając poniższy filmik:

Film z pracami i wystawą – klik

 


Szanowni Państwo,

w aktualnościach na stronach MEN jest zamieszczony komunikat „Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców”. Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zakażoną.

Link do aplikacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe


Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi od 1 września 2020 r.

Procedura-bezpieczenstwa-w-okresie-Covid

Procedura postepowania w przypadku zarażenia koronawirusem, COVID-19

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja