Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Torunia zaproponował dyrektorom przedszkoli miejskich w Toruniu realizację projektu pn. „Jak rozmawiać z dziećmi o AIDS?” prowadzonego w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Projekt adresowany jest do dzieci sześcioletnich.
 
 
 
Celem programu jest m.in.:
 
 
strzalki6   zapoznanie z pojęciami: wirus HIV, choroba AIDS, odporność organizmu,
 

 strzalki6    kształtowanie postawy akceptacji, tolerancji i właściwego zachowania wobec innych,
 
 
strzalki6   uświadomienie, w jaki sposób należy zachowywać się w kontaktach z osobami zakażonymi,
 
 
strzalki6   uświadomienie, w jaki sposób zachować bezpieczeństwo, aby uniknąć choroby,
 
 
strzalki6   wyjaśnienie co to jest symbol solidarności

 
aids_znaczek