„Kary i nagrody”

Dnia 29.11.2021r. rodzice dzieci z grupy „Wędrowców” wzięli udział w zebraniu warsztatowym „Kary i nagrody w wychowaniu dziecka”. Wysłuchali krótkiego wykładu w wykonaniu wychowawczyni na powyższy temat, a następnie pracując sprawnie w zespołach wypisali przykłady kar i nagród stosowanych przez nich samych w domu. Celem było poznanie i ujednolicenie metod wychowawczych w domu i przedszkolu tak, by były one skuteczne. Wszyscy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie.

 

Rodzice zapisują na brystolu formy kar stosowane wobec dzieci w domu.

Zdjęcie przedstawia plakat stworzony przez rodziców, dotyczący form kar i nagród w domu.