„Podróż w przestworza”

Prowadząca: Ewa Piórkowska
Grupa wiekowa: 5-6 latki
Temat kompleksowy: „GWIEZDNI ZDOBYWCY”
Temat zajęć: „Podróż w przestworza” – zawody sportowe zainspirowane wierszem.

Cele ogólne: Utrwalenie wiadomości o kosmosie.

Cele operacyjne: Dzieci będą:
• utrwalały paradygmaty sylab zgłoską D i T ;
• utrwalały zdobyte wiadomości o kosmosie;
• rozpoznawały, nazywały emocje, jakie będą towarzyszyły im podczas zabawy;
• wzmacniały wiarę we własne możliwości;
• rozumiały znaczenie zasady fair play.

Formy organizacji pracy:
• Zbiorowa
• Indywidualna
• Grupowa

Metody pracy: 
• Metoda symultaniczno-sekwencyjna;
• samodzielnych doświadczeń;
• rozmowa, zagadki

Środki dydaktyczne: wiersz „Wszechświat”, dźwięki sondy voyager, sylwety kosmitów z sylabami, żetony z sylabami; papierowe meteoryty, woreczki gimnastyczne, „kratery”, gwiazdy z sylabami, dyplomy,

Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Powitanie

Nauczyciel wita dzieci wierszykiem powitalnym, wyjaśnia co będą robić na zajęciach, bez podania szczegółu dotyczącego tematu zawodów sportowych (dzieci mają odgadnąć go po wysłuchaniu fragmentu wiersza).

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Wysłuchanie wiersza „Wszechświat”
Nauczyciel prosi dzieci o skupienie się i wysłuchanie wiersza który podpowie im na jaki temat będą kosmiczne zawody sportowe.

2. Wyznaczenie zespołów
Nauczyciel dzieli dzieci na zespoły poprzez losowanie sylab. Każdy zespół pochodzi z innej planety i będzie zdobywał żetony dla swoich ufoludków, biorąc udział w kosmicznych zawodach.

3. Kosmiczne zawody
• Meteorytowy slalom – w pierwszej kolejności dzieci odgadują zagadkę: kawałek jakiegoś ciała kosmicznego, np. asteriody, który odłamał się i spadł na Ziemię. Dzieci w przysiadzie pokonują wyznaczony tor przez meteoryty, na końcu toru biorą po 1 żetonie.
• Marsjańskie gwiazdy – Czwarta planeta od słońca to? Zespoły otrzymują gwiazdy z sylabami, ich zadaniem jest stworzyć marsjańskie słowa łącząc po dwie gwiazdy ze sobą wg pewnej wskazówki – cechy wspólnej dla pary gwiazd. Dzieci odczytują powstałe pseudowyrazy. Dzieci otrzymują żeton.
• Księżycowy krater – Gdy w górę popatrzysz, zobaczysz go w dali, raz wygląda jak bułeczka, to znów jak rogalik. Zadaniem dzieci jest trafienie do krateru księżycowego „meteorytem” – małe woreczki. Za każdy celnie oddany strzał dzieci otrzymują żeton.
• Matematyczne żetony – Kopernik miał wiele zawodów, jeden z nich polegał na liczeniu. Jaki to zawód? Dzieci przeliczają zdobyte żetony.

4. Zakończenie – rozmowa na temat uczuć, emocji związanych z zawodami. Rozdanie dyplomów za udział w kosmicznych zawodach. Dzieci wypowiadają się na temat uczuć podczas wygrywania i przegrywania, mówią o sposobach na pocieszenie , smutek.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Ewaluacja zajęcia – N-l prosi dzieci, aby powiedziały, co podobało im się w zajęciach, co było najmniej przyjemne.

Literatura i źródła:
• Kwiatkowska M. (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa, 1985.
• https://wiersze.kobieta.pl/wiersze/wszechswiat-41663
• https://przedszkolankowo.pl/2018/02/22/mini-zestaw-kosmiczna-przygoda-mikolaja/