Przekaż 1%
Dziękujemy wszystkim Rodzicom
i Przyjaciołom przedszkola

którzy przekazali 1% podatku dochodowego
za rok 2017
na rzecz naszego przedszkola w kwocie 305,73 zł
Fundusz został przeznaczony
na doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola.
Dzięki Wam udało nam się zakupić
szafkę "Jeż" do kącika tematycznego /kącika przyrody/

Z wyrazami szacunku i wdzięczności 
Małgorzata Czekała - dyrektor
oraz cała społeczność przedszkola
 
 
Drodzy Rodzice! Przyjaciele przedszkola!
 

 Wiecie, jak ważna jest Wasza rola?
 W różnych działaniach nas wspieracie,
 Na nasze prośby odpowiadacie.
 Tym razem najbardziej pomóc możecie,
 Jeśli swój 1% podatku nam ofiarujecie.
 Wasze dzieci tylko na tym skorzystają,
 Więcej pieniążków - więcej dostają.
 Wszystko tylko dla nich przeznaczyć chcemy
 Bardzo tego wsparcia potrzebujemy!
 Pomóżcie! Jeśli taka będzie Wasza wola!

 
Z góry dziękujemy
Społeczność przedszkola
 


Szanowni Państwo!
   
  Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc  dzieciom i oświatowym placówkom, do których uczęszczają.
W związku ze zmianą od 01 stycznia 2019 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2159) Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkoły informuje, że:
1. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) będzie wypełniać za podatnika roczne zeznanie podatkowe (PIT37) na podstawie informacji otzymywanych od płatników zaliczek podatku dochodowego tj. zakładów pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2. Z wypełnionym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniem (PIT37) każdy podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu podatkowym od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku. Logowanie na Portal podatkowy odbywać się będzie na podstawie nr PESEL oraz kwotry przychodu za rok 2017.
3. Po zalogowaniu się podatnik będzie mógł wprowadzić zmiany w sporządzonym przez Krajową Administrację Skarbową zeznaniu rocznym (PIT37) w zakresie:

- wspólnego rozliczenia sie małżonków,
- poniesionych kosztów uzyskania przychodu,
- poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne,
- ulgi na dzieci,
- przekazania kwoty w wysokości 1% podatku na wybraną przez siebie placówkę oświatową.Chcąc przekazać 1% podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

w części „J”:

- w rubryce 123 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
- w rubryce 124 kwotę odpisu 1% od podatku;

w części „K”:
- w rubryce 125 nazwę placówki oświatowej i jej adres, której chcemy przekazać odpis 1% podatku. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwias przekazanie środków dla danej placówki oświatowej.
- w rubryce 126 podatnik w kwadracie stawia X.

 
Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc
 

Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze  podstawowe dane adresowe:
 
Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
numer KRS  0000121592
 
87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85
e-mail:
tsps@edukacja.torun.com.pl