Przekaż 1%


Dziękujemy wszystkim Rodzicom
i Przyjaciołom przedszkola

którzy przekazali 1% podatku dochodowego
za rok 2018
na rzecz naszego przedszkola w kwocie 494,10 zł
Fundusz został przeznaczony
na doposażenie bazy dydaktycznej przedszkola.
Dzięki Wam udało nam się zakupić
krzesła przedszkolne regulowane /4 szt./

Z wyrazami szacunku i wdzięczności 
Małgorzata Czekała - dyrektor
oraz cała społeczność przedszkola
 
 
Drodzy Rodzice! Przyjaciele przedszkola!
 

 Wiecie, jak ważna jest Wasza rola?
 W różnych działaniach nas wspieracie,
 Na nasze prośby odpowiadacie.
 Tym razem najbardziej pomóc możecie,
 Jeśli swój 1% podatku nam ofiarujecie.
 Wasze dzieci tylko na tym skorzystają,
 Więcej pieniążków - więcej dostają.
 Wszystko tylko dla nich przeznaczyć chcemy
 Bardzo tego wsparcia potrzebujemy!
 Pomóżcie! Jeśli taka będzie Wasza wola!

 
Z góry dziękujemy
Społeczność przedszkola
 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc nasze przedszkole do przekazania 1% podatku dla przedszkolaków. Jeśli chcemy przekazać 1% podatku na nasze Przedszkole Miejskie Nr 11, należy wpisać: Nr KRS 0000121592 oraz nazwę i adres placówki oświatowej, do której ofiarodawca chce skierować odpis 1% (poz.132, 133, 134, 135 zeznania podatkowego PIT).