"Przez zabawę do czytania"

Inspiracją do napisania innowacji było poszukiwanie nowych i ciekawych rozwiązań do pracy z dziećmi w przedszkolu, jak również niska efektywność metody analityczno – syntetycznej w przygotowaniu dzieci do nauki czytania. Wykorzystanie elementów metody symultaniczno - sekwencyjnej umożliwia wprowadzanie w świat liter nawet małego dziecka. Rozpoczynając pracę metodą wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej utworzymy dzieciom lepsze warunki rozwoju mowy, a także przygotujemy w pełnym zakresie do nauki czytania.      
Innowacja zostanie wprowadzona przez autorki: Aleksandrę Wiśniewską i Kamilę Kuczyńską w oddziale III – w grupie dzieci 4 - letnich w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu od 18.02.2019 do końca ich edukacji przedszkolnej. Po realizacji innowacji zostanie przeprowadzona ewaluacja (uwzględniająca każdy rok szkolny).

Cele innowacji
Dzieci będą:
- rozpoznawać litery;
- ćwiczyć mowę komunikacyjną;
- pokonywać trudności w mówieniu;
- kojarzyć literę z przypisanym do niej ruchem;
- kojarzyć literę z przypisaną do niej sytuacją;
- czytać sylaby;
- czytać wyrazy globalnie
- nabywać pewności siebie;
- rozwijać wyobraźnię, myślenie, pamięć, mowę;
- rozwijać analizę i syntezę wzrokową oraz słuchową;
- rozwijać nawyki czytelnicze poprzez codzienną zabawę z książeczkami -  planszami dla przedszkoli „Kocham czytać”;
- rozwijać inwencję twórczą oraz samodzielne myślenie;
- wzbogacać słownictwo;
- rozwijać koncentrację uwagi.

Przewidziane efekty innowacji
Dziecko:
  • rozwinie mowę komunikacyjną,
  • wykształci umiejętność rozpoznawania i nazywania liter;
  • podejmie próby czytania sylab i wyrazów;
  • wykorzysta doświadczenia kinestetyczne w poznawaniu liter;
  • rozwinie pamięć długotrwałą;
  • wzbogaci zasób słownictwa, będzie budowało dłuższe wypowiedzi;
  • samodzielnie czyta;
  • wierzy we własne możliwości;
  • potrafi skoncentrować się na danym problemie.