Rada rodziców

Na zebraniu ogólnym w miesiącu wrześniu 2019 r. uwazględniając sugestie Rodziców ustalono składę na Radę Rodziców w wysokości 30,00 zł miesięcznie za każde dziecko.
 
 
OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
PROSIMY WPŁACAĆ
NA RACHUNEK BANKOWY


BANK MILLENNIUM
6811602202 0000 0003 3179 0699


 

 
SKŁAD RADY RODZICÓW
 
1. Katarzyna Trojanowska - "Wędrowcy" (sekretarz Rady Rodziców)
2. Magdalena Oparkowska-Kozak - "Poróżnicy"
3. Aneta Śmigielska-Rogacz - "Tropiciele" (skarbnik Rady Rodziców)
4. Monika Markuszewska - "Odkrywcy"
5. Katarzyna Jeziorek - "Turyści" (wiceprzewodnicząca Rady Rodziców)
6. Karolina Bogusławska - "Poszukiwacze"
7. Małgorzata Sobczak - "Przyrodnicy"
8. Łukasz Zając - "Żeglarze"
9. Katarzyna Haniecka - "Badacze"
10. Joanna Karłowska - "Traperzy" (przewodnicząca Rady Rodziców)
11. Sylwia Rogalska - "Zdobywcy"