Rada rodziców

Na zebraniu ogólnym w miesiącu wrześniu 2019 r. uwzględniając sugestie Rodziców ustalono składę na Radę Rodziców w wysokości 30,00 zł miesięcznie za każde dziecko.
 
 
OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
PROSIMY WPŁACAĆ
NA RACHUNEK BANKOWY


BANK MILLENNIUM
68 1160 2202 0000 0003 3179 0699