Ramowy rozkład dnia

3 – latki                                     RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
6.00 – 8.00
 
Dzieci schodzą się i witają ze wszystkimi. Inicjowane rozmowy i zajęcia opiekuńcze sprzyjają stwarzaniu sytuacji zabawowych; służą realizacji pomysłów dzieci podczas zabaw indywidualnych lub grupowych w sali. Dzieci korzystają z kącików zainteresowań, klocków, układanek, samochodów, lalek itd.. Mają też czas na oglądanie ciekawych książek, czasopism lub na zabawę np., w teatr.  W tym czasie niektórzy (także chętni) biorą udział w  pracach (rozmowach) indywidualnych lub zespołowych o charakterze wyrównawczo - kompensacyjnym i stymulacyjnym. Zgłaszają propozycje działań, usamodzielniają się. Utrwalają wiersze, piosenki, nabywają sprawności i umiejętności. Biorą udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem.
 
8.00 – 13.00
 
To czas na porządkowanie sali wg poznanych zasad i umów. Dla rozgrzewki i nabrania pogodnego nastroju dzieci czynnie uczestniczą w zabawie ruchowej. Zaraz po niej przygotowują się do śniadania. W tym czasie realizowane są założenia programowe z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Tak przygotowane przedszkolaki - z apetytem zjadają pierwsze  śniadanie.
Po śniadaniu dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Dzieci uczestniczą w  zajęciach, edukacyjno – wychowawczych, w zabawach twórczych prowadzonych z całą grupą zgodnie z tematyką zajęć, w zabawach z językiem angielskim, a także uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach, koncertach muzycznych czy spektaklach teatralnych. Stworzone sytuacje mobilizują dzieci do wysiłku umysłowego. Chętnie też biorą udział w zestawach zabaw ruchowych bo chcą być silne i zdrowe. Biorą także udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem. Po ciekawych zajęciach wychodzą na plac zabaw lub na spacer. W tym czasie biorą udział w zabawach, grach i zajęciach sportowych, prowadzą obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze czy porządkowe; rozwijają swoją sprawność ruchową, motorykę, zaspakajają potrzebę ruchu. Po wielu nowych doświadczeniach wracają do przedszkola. Korzystają z łazienki i starannie umyte siadają do drugiego śniadania.
Po posiłku jest czas na odpoczynek. Dzieci do godziny 13.00 leżakują. Te bardziej zmęczone zasypiają, pozostałe słuchają czytanych (odtwarzanych) bajek lub muzyki relaksacyjnej.
 
13.00 – 16.30
 
Po odpoczynku dzieci rozwijają swoje umiejętności z zakresu samoobsługi, biorą udział w zabawie ruchowej, wykonują zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
Podczas obiadu dzieci nabywają umiejętności samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
Po obiedzie biorą udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem.
Czekając na rodziców bawią się swobodnie w sali lub na terenie przedszkolnym (w zależności od warunków pogodowych). Jest to też czas na pracę indywidualną, stymulacyjną lub korekcyjno – kompensacyjną.
         Stopniowo rozchodzą się do domów. Sprzątają miejsce zabawy, nie zapominają o pożegnaniu.
 
 
4 – latki                                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
6.00 – 8.00
 
Dzieci schodzą się i witają ze wszystkimi. Inicjowane rozmowy i zajęcia opiekuńcze sprzyjają stwarzaniu sytuacji zabawowych; służą realizacji pomysłów dzieci podczas zabaw indywidualnych lub grupowych w sali. Dzieci korzystają z kącików zainteresowań, klocków, układanek, samochodów, lalek itd.. Mają też czas na oglądanie ciekawych książek, czasopism lub na zabawę np., w teatr.  W tym czasie niektórzy (także chętni) biorą udział w  pracach (rozmowach) indywidualnych lub zespołowych o charakterze wyrównawczo - kompensacyjnym i stymulacyjnym. Zgłaszają propozycje działań, usamodzielniają się. Utrwalają wiersze, piosenki, nabywają sprawności i umiejętności. Biorą udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem.
 
8.00 – 13.00
 
To czas na porządkowanie sali wg poznanych zasad i umów. Dla rozgrzewki i nabrania pogodnego nastroju dzieci czynnie uczestniczą w zabawie ruchowej. Zaraz po niej przygotowują się do śniadania. W tym czasie realizowane są założenia programowe z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Tak przygotowane przedszkolaki - z apetytem zjadają pierwsze  śniadanie.
Po śniadaniu dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Dzieci uczestniczą w  zajęciach, edukacyjno – wychowawczych, w zabawach twórczych prowadzonych z całą grupą zgodnie z tematyką zajęć, w zabawach z językiem angielskim, a także uroczystościach przedszkolnych, w wycieczkach, koncertach muzycznych czy spektaklach teatralnych. Stworzone sytuacje mobilizują dzieci do wysiłku umysłowego. Chętnie też biorą udział w zestawach zabaw ruchowych bo chcą być silne i zdrowe. Biorą także udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem. Po ciekawych zajęciach wychodzą na plac zabaw lub na spacer. W tym czasie biorą udział w zabawach, grach i zajęciach sportowych, prowadzą obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze czy porządkowe; rozwijają swoją sprawność ruchową, motorykę, zaspakajają potrzebę ruchu. Po wielu nowych doświadczeniach wracają do przedszkola. Korzystają z łazienki i starannie umyte siadają do drugiego śniadania.
Po posiłku jest chwila czasu na odpoczynek - słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej. Z nowymi siłami dzieci podejmują działania wg propozycji nauczycielki, kolegów lub wg własnej inicjatywy, np., zabawy integracyjne, w kącikach tematycznych, korzystają z gier planszowych, prowadzą zabawy konstrukcyjne czy plastyczno – techniczne. W tym czasie prowadzona też jest praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.
Przy sprzyjającej pogodzie organizowany jest pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. Dzieci biorą udział w grach i zabawach ruchowych, zajęciach sportowych, obserwacjach przyrodniczych, pracach gospodarczych czy porządkowych. Uczą się zasad postępowania warunkujących jego bezpieczeństwo w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzone są warunki do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
 
13.00 – 16.30
 
Po powrocie z terenu dzieci rozwijają swoje umiejętności z zakresu samoobsługi, biorą udział w zabawie ruchowej, wykonują zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
Podczas obiadu dzieci nabywają umiejętności samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
Po obiedzie biorą także udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem. Pozostałe, czekając na rodziców bawią się swobodnie w sali lub na terenie przedszkolnym (w zależności od warunków pogodowych). Jest to też czas na pracę indywidualną, stymulacyjną lub korekcyjno – kompensacyjną.
         Stopniowo rozchodzą się do domów. Sprzątają miejsce zabawy, nie zapominają o pożegnaniu.

 
 
5 – latki                                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
6.00 – 8.00
 
Dzieci schodzą się i witają ze wszystkimi. Inicjowane rozmowy i zajęcia opiekuńcze sprzyjają stwarzaniu sytuacji zabawowych; służą realizacji pomysłów dzieci podczas zabaw indywidualnych lub grupowych w sali. Dzieci korzystają z kącików zainteresowań, klocków, układanek, samochodów, lalek itd.. Mają też czas na oglądanie ciekawych książek, czasopism lub na zabawę np., w teatr.  W tym czasie niektórzy (także chętni) biorą udział w  pracach (rozmowach) indywidualnych lub zespołowych o charakterze wyrównawczo - kompensacyjnym i stymulacyjnym. Zgłaszają propozycje działań, usamodzielniają się. Utrwalają wiersze, piosenki, nabywają sprawności i umiejętności. Biorą udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem.
 
8.00 – 13.00
 
To czas na porządkowanie sali wg poznanych zasad i umów. Dla rozgrzewki i nabrania pogodnego nastroju dzieci czynnie uczestniczą w zestawie ćwiczeń porannych. Zaraz po nich przygotowują się do śniadania. W tym czasie realizowane są założenia programowe z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Tak przygotowane - z apetytem zjadają pierwsze  śniadanie.
Po śniadaniu dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Dzieci uczestniczą w  zajęciach, edukacyjno – wychowawczych, w zabawach twórczych prowadzonych z całą grupą zgodnie z tematyką zajęć, w zabawach z językiem angielskim, a także uroczystościach przedszkolnych, w wycieczkach, koncertach muzycznych czy spektaklach teatralnych. Stworzone sytuacje mobilizują dzieci do wysiłku umysłowego. Chętnie też biorą udział w zestawach ćwiczeń gimnastycznych, bo chcą być silne i zdrowe. Biorą także udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem. Po ciekawych zajęciach wychodzą na plac zabaw lub na spacer. W tym czasie biorą udział w zabawach, grach i zajęciach sportowych, prowadzą obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze czy porządkowe; rozwijają swoją sprawność ruchową, motorykę, zaspakajają potrzebę ruchu. Po wielu nowych doświadczeniach wracają do przedszkola. Korzystają z łazienki i starannie umyte siadają do drugiego śniadania.
Po posiłku jest chwila czasu na odpoczynek - słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej. Z nowymi siłami dzieci podejmują działania wg propozycji nauczycielki, kolegów lub wg własnej inicjatywy, np., zabawy integracyjne, w kącikach tematycznych, korzystają z gier planszowych, prowadzą zabawy konstrukcyjne czy plastyczno – techniczne. W tym czasie prowadzona też jest praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.
Przy sprzyjającej pogodzie organizowany jest pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. Dzieci biorą udział w grach i zabawach ruchowych, zajęciach sportowych, obserwacjach przyrodniczych, pracach gospodarczych czy porządkowych. Uczą się zasad postępowania warunkujących jego bezpieczeństwo w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzone są warunki do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
 
13.00 – 16.30
 
Po powrocie z terenu dzieci rozwijają swoje umiejętności z zakresu samoobsługi, biorą udział w zabawie ruchowej, wykonują zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
Podczas obiadu dzieci doskonalą umiejętności samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
Po obiedzie biorą także udział w zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem. Pozostałe, czekając na rodziców bawią się swobodnie w sali lub na terenie przedszkolnym (w zależności od warunków pogodowych). Jest to też czas na pracę indywidualną, stymulacyjną lub korekcyjno – kompensacyjną.
         Stopniowo rozchodzą się do domów. Sprzątają miejsce zabawy, nie zapominają o pożegnaniu.
 


6 – latki                                         RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 
6.00 – 8.00
 
Dzieci schodzą się i witają ze wszystkimi. Inicjowane rozmowy i zajęcia opiekuńcze sprzyjają stwarzaniu sytuacji zabawowych; służą realizacji pomysłów dzieci podczas zabaw indywidualnych lub grupowych w sali. Dzieci korzystają z kącików zainteresowań, klocków, układanek, samochodów, lalek itd.. Mają też czas na oglądanie ciekawych książek, czasopism lub na zabawę np., w teatr.  W tym czasie niektórzy (także chętni) biorą udział w  pracach (rozmowach) indywidualnych lub zespołowych o charakterze wyrównawczo - kompensacyjnym i stymulacyjnym. Zgłaszają propozycje działań, usamodzielniają się. Utrwalają wiersze, piosenki, nabywają sprawności i umiejętności. Biorą udział w zajęciach religii czy też zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem
 
8.00 – 13.00
 
To czas na porządkowanie sali wg poznanych zasad i umów. Dla rozgrzewki i nabrania pogodnego nastroju dzieci czynnie uczestniczą w zestawie ćwiczeń porannych. Zaraz po nich przygotowują się do śniadania. W tym czasie realizowane są założenia programowe z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Tak przygotowane - z apetytem zjadają pierwsze  śniadanie.
Po śniadaniu dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Dzieci uczestniczą w  zajęciach, edukacyjno – wychowawczych, w zabawach twórczych prowadzonych z całą grupą zgodnie z tematyką zajęć, w zabawach z językiem angielskim, w nauce religii, a także uroczystościach przedszkolnych, w wycieczkach, koncertach muzycznych czy spektaklach teatralnych. Stworzone sytuacje mobilizują dzieci do wysiłku umysłowego. Chętnie też biorą udział w zestawach ćwiczeń gimnastycznych, bo chcą być silne i zdrowe. Biorą także udział     w zajęciach religii czy zajęciach dodatkowych zgodnie z harmonogramem. Po ciekawych zajęciach wychodzą na plac zabaw lub na spacer. W tym czasie biorą udział w zabawach, grach i zajęciach sportowych, prowadzą obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze czy porządkowe; rozwijają swoją sprawność ruchową, motorykę, zaspakajają potrzebę ruchu. Po wielu nowych doświadczeniach wracają do przedszkola. Korzystają z łazienki i starannie umyte siadają do drugiego śniadania.
Po posiłku jest chwila czasu na odpoczynek - słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej. Z nowymi siłami dzieci podejmują działania wg propozycji nauczycielki, kolegów lub wg własnej inicjatywy, np., zabawy integracyjne, w kącikach tematycznych, korzystają z gier planszowych, prowadzą zabawy konstrukcyjne czy plastyczno – techniczne. W tym czasie prowadzona też jest praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.
Przy sprzyjającej pogodzie organizowany jest pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. Dzieci biorą udział w grach i zabawach ruchowych, zajęciach sportowych, obserwacjach przyrodniczych, pracach gospodarczych czy porządkowych. Uczą się zasad postępowania warunkujących jego bezpieczeństwo w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzone są warunki do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
 
13.00 – 16.30
 
Po powrocie z terenu dzieci rozwijają swoje umiejętności z zakresu samoobsługi, biorą udział w zabawie ruchowej, wykonują zabiegi higieniczne przed posiłkiem.
Podczas obiadu dzieci doskonalą umiejętności samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
Po obiedzie biorą także udział w zajęciach religii czy zajęciach dodatkowych zgodnie                z harmonogramem. Pozostałe, czekając na rodziców bawią się swobodnie w sali lub na terenie przedszkolnym (w zależności od warunków pogodowych). Jest to też czas na pracę indywidualną, stymulacyjną lub korekcyjno – kompensacyjną.
         Stopniowo rozchodzą się do domów. Sprzątają miejsce zabawy, nie zapominają o pożegnaniu.
 
Uchwała nr 9/2019/2020 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 11 im. Tony Halika w Toruniu z dnia 27.08.2020 r. w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w roku szkolnym 2020/2021