„Z Polski do Afryki”

Anna Neubauer

Blok integralny: W różnych stronach świata

Temat: „Z Polski do Afryki” – wycieczka w wyobraźni

Cele operacyjne:
Dzieci będą:
– rozwiązywać zagadki słowne i ruchowe,
– odzwierciedlać ruchem teksty znanych piosenek,
– rozpoznawać kontur Polski i Afryki,
– rozróżniać zwierzęta żyjące w Polsce i w Afryce,
– naśladować zwierzęta za pomocą ruchu,
– rozpoznawać i nazywać kolory,
– rozumieć konieczność ochrony zwierząt.

Metody pracy:
– słowne: rozmowa, opowiadanie, instrukcja,
– czynne: zadań stawianych do wykonania,
– oglądowe: pokaz połączony z przeżyciem,
– pedagogika zabawy.

Forma pracy:
– z całą grupą,
– w zespołach

Środki i materiały dydaktyczne:
– zagadki, paszport dla każdego dziecka (wykonane na wcześniejszych zajęciach), pieczątka do paszportu, obrazki zwierząt do zawieszenia na szyi: krokodyle, słonie, papugi, małpy i lew, plansza z kontynentem Polski i Afryki, puzzle z obrazkami zwierząt żyjących w Polsce i w Afryce, tablice, klej, pędzle, obrazki zwierząt: wiewiórki, lisa, zająca, sowy, jeża, wilka, kółka z papieru samoprzylepnego w sześciu kolorach, kaseta z nagraniami: „Tańce Integracyjne”, piosenki „Dżungla” i „Wołanie o pomoc”.

Przygotowanie do zajęcia:

Przed rozpoczęciem zajęcia, każda osoba (dzieci i rodzice) naklejają sobie kółko w wybranym kolorze. Rodzic i dziecko mogą wybrać różne kolory.

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie. Dzieci wraz z nauczycielką i rodzicami siadają w dużym kole. Nauczycielka wysyła do osoby siedzącej z jej prawej strony powitalny uśmiech, który w ten sposób przekazywany jest kolejnym uczestnikom zabawy, aż wróci do nauczycielki.

2. Wycieczka do lasu. Wszyscy uczestnicy zajęcia ustawiają się w grupkach według wybranych wcześniej kolorów kółek i w obrębie swojego koloru tworzą pary. Parami wyruszają na wycieczkę zgodnie z rytmem muzyki.

3. Rozwiązywanie zagadek – zwierzęta leśne. Przypomnienie zasad właściwego zachowania się w lesie. Dzieci i rodzice poprzez rozwiązanie zagadek dowiadują się jakie zwierzęta mogą w nim spotkać.

– zagadka słowna dla dzieci:

Kolczasty zwierzaczek
ma z igieł kubraczek,
latem dreptał po borze,
teraz śpi w leśnej norze. ( jeż )

– zagadka słowna dla rodziców:

Jakie zwierzę z bajek
ma takie zwyczaje,
że chce połknąć wnuczkę
więc babcię udaje? ( wilk )

– zagadki ruchowe:

Dzieci naśladują ruchem zająca, a następnie sowę. Zadaniem rodziców jest odgadnięcie nazw tych zwierząt.

– zagadki słowne:

Odgadywanie nazw zwierząt poprzez zadawanie pytań dotyczących ich cech charakterystycznych,

rodzice zadają pytania, a dzieci odpowiadają „tak” lub „nie”, rozwiązaniem zagadki jest hasło „wiewiórka”. Dzieci mają przed sobą jej obrazek,
(przykłady pytań i odpowiedzi: czy to zwierzę jest duże? Nie. czy ma ogon? Tak. itd… )
Tym razem dzieci zadają pytania, a rodzice udzielają odpowiedzi. Rozwiązaniem jest hasło „lis”.

4. Opowieść ruchowa – w Afrykańskiej dżungli.

a) Zaproszenie w dalszą podróż. Jest to lot samolotem.

każde dziecko wraz z rodzicem podchodzi do odprawy paszportowej, tam otrzymują pieczątkę do paszportu upoważniającą do lotu,
– lot samolotem przy nagraniu z kasety „pedagogika zabawy”.

b) lądowanie w dżungli.

każdy uczestnik otrzymuje obrazek do zawieszenia na szyi: krokodyle, słonie, małpy, papugi, lew,
– król zwierząt – lew siada z jednej strony sali, pozostałe zwierzęta na przeciw lwa,
Nauczycielka czyta tekst a zwierzęta reagują ruchem, gdy usłyszą swoją nazwę to:
krokodyle – robią paszczę z rąk i nią kłapią,

papugi – poruszają skrzydłami,

słonie – machają trąbami,

małpy – drapią się po głowie,

lew – obie ręce naśladują otwieranie się paszczy.

„Pewnego dnia w dżungli zebrały się wszystkie zwierzęta: były krokodyle, słonie, papugi, małpy i tylko lew nie dotarł, a był przewodniczącym. Krokodyle niecierpliwiły się, małpy nerwowo skakały, słonie głośno trąbiły, papugi wrzeszczały. Wreszcie pojawił się lew. Rozpoczęto naradę. Lew zaryczał: w naszej dżungli pojawił się człowiek, niestety szkodzi nam, niszczy dżunglę! Tak, tak powiedziały małpy, coraz mniej palm do skakania, my też nie mamy gdzie przysiąść odrzekły papugi. Dobrze, że zostawili nasze wody w spokoju powiedział słoń. O wodzie to my możemy coś powiedzieć dodały krokodyle. I tak trwała rozmowa. Lew zaryczał radźmy więc, co robić? Trzeba podjąć działania. Wszyscy po kolei przedstawili swoje pomysły. Krokodyle poradziły, aby zniszczyć most po którym człowiek dostaje się do dżungli. Słonie, aby zatarasować drogę łodygami. Papugi, aby wyjść naprzeciw i wyrazić głośną wrzawą swoje niezadowolenie. Małpy, aby skakać wokół człowieka i go wystraszyć. Potem odbyło się głosowanie. Lew ogłosił werdykt – wybrano rozwiązanie papug. Lew był bardzo dumny ze swoich zwierząt”.

– Krótka rozmowa na temat wysłuchanego tekstu,
– Śpiew z ruchem przy piosence „Dżungla”.

Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla,
gdzie po ludzku tam nie gada nikt.
Mieszkał sobie w bambusowej chatce
Ambo – Sambo, Ambo wielki zuch.
Ambo w dżungli tryl wygrywa
słoń na niego trąbą kiwa,
Ambo tu, Ambo tam,
Ambo tu i tam.
Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla
gdzie po ludzku tam nie gada nikt.
Mieszkał sobie w bambusowej chatce
Ambo- Sambo, Ambo wielki zuch.
Strusie mu się w pół kłaniają,
małpy na gitarach grają.
Ambo tu, Ambo tam,
Ambo tu i tam.

– Powrót do przedszkola samolotem przy nagraniu z kasety „Pedagogika zabawy”.

6.Układanie puzzli – zwierzęta krajowe i egzotyczne. Obrazki przedstawiają zwierzęta mieszkające w Polsce i w Afryce.
– Po ułożeniu i naklejeniu elementów na kartce, obrazek należy przypiąć pod zawieszonym konturem Polski lub Afryki,
– Rozmowa z dziećmi na temat ochrony zwierząt.

7. Zabawa ilustracyjna przy piosence „Wołanie o pomoc” ( jedna zwrotka ).

Ryby, ptaki, skorupiaki
gady, płazy różne ssaki
razem chórem dziś wołają
środowisko ludzie niech dbają.
Ref: Precz brudna wodo, precz odpady, śmieci,
dbaj o przyrodę, krzyczą wszystkie dzieci.
Nasza planeta najpiękniejsza w świecie,
tym wciąż wszyscy pamiętają przecież.

Literatura:
1. E. J. P. Frątczakowie – „Przyrodnicze zagadki Agatki”- Wyd. „Arcanus” , Bydgoszcz 1994
2. L. Stomma – „Paszport do wielkiej przygody” – Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1997,
3. Materiały z warsztatów „Pedagogika zabawy”,
4. Własny zbiór piosenek.