„Zapach chleba” – projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY ,,ZAPACH CHLEBA”
MIEJSCE REALIZACJI: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 IM T. HALIKA W TORUNIU
GRUPA WIEKOWA: 6-LATKI TURYŚCI
TERMIN REALIZACJI: 13.09-21.09.2021r.
NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROJEKT: Elżbieta Kaźmierczak, Jolanta Sobków

WSTĘP
Pieczenie chleba w dawnych czasach było ciężką praca i trudnym zadaniem. Chleb otaczany był szczególnym szacunkiem . Ludzie wierzyli, że chleb jest darem Bożym i daje zdrowie, dostatek, szczęście i spokojne życie. Ludzie szanowali chleb. Bochen chleba miał swoje specjalne miejsce w każdym domu, przykryty serwetą leżał na stole. Podczas posiłku, kiedy zaczynano kroić chleb kreślono na nim znak krzyża. Nie wolno było dotykać chleba nie umytą ręką, a także nie należało jeść chleba w nakryciu głowy. Szanowano również okruchy chleba, które zbierano i wrzucano do pieca lub zjadano. Dziś bardzo często obserwujemy zanik szacunku do chleba i pracy ludzkiej. Widzimy jak chleb czy bułki są wyrzucane na śmietnik. Obserwując to negatywne zjawisko postanowiłyśmy kształtować u naszych wychowanków szacunek do chleba, jako podstawy naszego codziennego pożywienia oraz pracy ludzkiej, którą trzeba wykonać , aby powstał chleb. Gdyby chleb umiał mówić powiedziałby: „Szanujcie mnie, ponieważ na świecie jest wielu głodnych ludzi, spragnionych chleba!”
Motto: „BYĆ DOBRYM JAK CHLEB” /Św. brat Albert Chmielowski/

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
1. Kształtowanie u wychowanków szacunku do chleba jako podstawy codziennego pożywienia.
2. Wyrabianie poszanowania dla wysiłku związanego z ludzką pracą ukierunkowaną na produkcję żywności.
3. Rozbudzanie zainteresowania historią wypieku pieczywa.

CELE OGÓLNE
1. Przybliżenie dzieciom tradycji związanych ze znaczeniem chleba dla ludzi.

2. Wzbogacanie wiedzy ogólnej na temat powstawania pieczywa i czynności związanych
z tym procesem.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
1. Poznanie historii związanej z wypiekiem pieczywa na przestrzeni dziejów,
2. Zapoznanie z kolejnymi etapami produkcji chleba.
3. Zapoznanie z różnymi gatunkami pieczywa.
4. Zapoznanie z zawodami: rolnik, młynarz, piekarz.
5. Rozwijanie umiejętności wyrabiania ciasta na bułki i chleb.
6. Kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole.
7. Dbanie o ład i porządek podczas pracy, kształtowanie nawyku porządkowania swoich miejsc pracy.
8. Wdrażanie dzieci do szanowania pieczywa.
9. Uświadomienie dzieciom, że chleb jest symbolem ciężkiej pracy wielu ludzi: rolnika, młynarza, piekarza.
10.Włączenie rodziców w realizację projektu poprzez dostarczanie niektórych pomocy wykorzystanych podczas zajęć z dziećmi /składniki do wypieku pieczywa, książki, przepisy na chleb itp./

METODY
– Metoda projektu,
– Pedagogika zabawy,
– Słowne: rozmowa,
– Poglądowe: pokaz, film, obserwacja, eksponaty,
– Czynnościowe: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń,

FORMY ORGANIZACYJNE
– indywidualna,
– zespołowa,
– grupowa.

PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ Z DZIEĆMI:
1.,,Od ziarenka do bochenka”- słuchanie wiersza J. Beszczyńskiego ilustrowanego obrazkami połączone z tworzeniem mapy pojęć ,,Co wiemy o pieczeniu chleba?”
2.,, Jak powstaje pieczywo”- oglądanie filmu zainspirowane rozmową na temat wiersza M. Majchrzak ,,W piekarni” (Przedszkolaki na scenie str. 112)
/Piekarnia w Kole/ – https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA

/Pieczenie chleba dawniej/ – https://www.youtube.com/watch?v=zdOUgCCh8kE

/Historia z Podlasia/ – https://www.youtube.com/watch?v=qhq32b7zMwE
https://www.youtube.com/watch?v=_Uz782uRctQ
3. ,, Pieczywo”- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem różnego rodzaju wyrobów piekarniczych.
4. ,, Dotknij, posmakuj, powąchaj”- rozmowa poprzedzona zabawą z pedagogiki zabawy ,,Pieczenie ciasta
5. ,,Mali piekarze”- zajęcie gospodarcze zainspirowane historyjką obrazkową ,,W piekarni”.
6.,,Jak powstaje chleb”- nauka piosenki połączona z instrumentacją perkusyjną.
7. „Dożynki – święto plonów”. – quiz wiedzy o pieczeniu chleba połączony z zabawą muzyczno –ruchową. /podsumowanie projektu/

MATERIAŁY POMOCNICZE:
1. HISTORIA CHLEBA
2. PRZEPIS NA CHLEB ŻYTNI
3. PRZEPIS NA BUŁKI
4. „ABECADŁO O CHLEBIE” wiersz Władysława Bełzy
6. JAK TO DAWNIEJ CHLEB PIECZONO /filmy youtube/
7. PREZENTACJA „JAK POWSTAJE CHLEB?”
8 . „TEATRZYK DOŻYNKOWY” W. Chotomskiej- inscenizacja.
9. „O TRZECH ZGODNYCH BRACIACH”- ZIARNOSIEJU, MĄKOMIELU I CHLEBOPIECKU E. Szelburg- Zaręmbina- historia powstania chleba.
10. „CEPY” M. Konopnicka- poznajemy maszyny rolnicze, wykorzystywane w czasie żniw.
11. „ŻYTO I CHLEB”- Cz. Janczarski- zapoznanie z rodzajami zbóż, korzyści z ich uprawy.
12. „ELEMELEK MĄKĘ MIELE” H. Ochocka, praca młynarza.

Opracowanie: Elżbieta Kaźmierczak, Jolanta Sobków