,,A ja deszczu się nie boję”

Prowadząca: Ewa Piórkowska
Data: 29.11.2019
Grupa wiekowa: 3-4 latki
Temat kompleksowy: „A deszcz pada i pada”
Temat zajęć: „A ja deszczu się nie boję” – zabawy matematyczne
Cele ogólne: Doskonalenie umiejętności matematycznych.Cele operacyjne: Dzieci będą:

 • określały położenie n-la względem parasola,
 • wykonywały podskoki w ilości wystukanej na bębenku przez nauczyciela,
 • chowały się w parach pod parasolami,
 • utrwalały pojęcie para,
 • współpracowały ze sobą podczas zabawy,
 • układały rytm z kaloszy wskazany przez nauczyciela
Forma organizacji pracy
 • Zbiorowa
 • Grupowa
 • Indywidualna
 Metody pracy
Metody czynne:  zadań stawianych do wykonania
Metody oglądowe: obserwacja i pokaz
Metody słowne: objaśnienia, instrukcjeŚrodki  dydaktyczne: nagranie piosenki „Deszczowa piosenka”, nagranie muzyki „Clap, clap song”, 50 kaloszy żółtych, 50 kaloszy zielonych, 12 parasolek, bębenek,  kartki w kształcie kałuży, klej

Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Powitanie
Dzieci śpiewając z n-lem piosenkę „Wszyscy są”
Wszyscy są, witam was,
zaczynamy już czas,
Jestem ja, jesteś ty 1,2,3Przypomnienie o czym w tym tygodniu rozmawiamy zagadką:

Z dużej chmury bywa mały,
z małej chmury – nigdy duży.
By się schronić przed nim, możesz
parasolem się posłużyć.
Kropelki wody
na głowy padają.
Wszyscy przed nimi,
pod dach uciekają.
Zabawa ruchowa – „Ile kropel deszczu spadło?”
Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że kiedy krople deszczu spadają na powierzchnię to się od niej odbijają i „podskakują” do góry. Wszystkie dzieci zamieniają się w krople deszczu, w tle z głośnika odtwarzane są odgłosy padającego deszczu. Nauczyciel wyjaśnia kropelkom, że ich zadaniem jest podskoczyć tyle razy ile usłyszą stuknięć w bębenek.
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
„Gdzie kropelka, gdzie parasol” – zabawa na orientację przestrzenną
Nauczyciel wybiera kropelkę z pośród dzieci u ustawia ja przed parasolką. Mówi głośno dzieciom, TA KROPELKA (wymienia imię dziecka) ZNAJDUJE SIĘ PRZED PARASOLKĄ.
Następnie wybiera inną kropelkę, ustawia ja przed parasolka i pyta dzieci gdzie znajduje się dziecko.  Kolejne dziecko – kropelkę ustawia za parasolką, i pyta dzieci gdzie znajduje się teraz kropelka, zabawa trwa do momentu aż kropelki będą ustawione w każdej pozycji (za, przed, obok, pod) względem parasola.„Spacer w parach” – zabawa ruchowa przy muzyce
Nauczyciel prosi dzieci aby przypomniały co oznacza pojęcie PARA, dzieci wyjaśniają, że w parze chodzą 2 osoby, tak jak na spacerze. N-l objaśnia, że w naszym ciele też występują pary, pyta czy dzieci znają części ciał występujące parami. Pomaga dzieciom wskazując na sobie dane części ciała. Prosi następnie aby dzieci dobrały się parami, wyjaśnia, że wybiorą się na spacer w deszczu i przydadzą się im parasolki, 1 na parę. Podczas muzyki dzieci spacerują śpiewając przy tym poznaną wcześniej piosenkę.

„Kalosze” – układanie rytmu wg wzoru
Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików, na których są przygotowane kartki i zestaw kaloszy.
Pyta dzieci jaki kolor mają duże kalosze i jakiego koloru są kalosze małe.
Prosi aby dzieci ułożyły na kartce 1 żółty kalosz, następnie za nim po prawej stronie 1 kalosz zielony (pokazuje wzór na tablicy). Sprawdza czy wszystkie dzieci wykonały zadanie. Prosi następnie aby dzieci ponownie ułożyły kalosz żółty a za nim zielony. Zadaniem dzieci jest powiedzenie po kolei jakie kalosze są ułożone przed nimi. ( żółty, zielony, żółty, zielony)
Nauczyciel pyta chętne dzieci jak poukładane są kalosze pod względem wielkości (duży, mały, duży, mały), po sprawdzeniu poprawności wykonanego zadania dzieci przyklejają kalosze do kałuży.

III. ZAKOŃCZENIE
Ewaluacja zajęcia
Nauczyciell prosi aby dzieci, którym podobały się zajęcia klasnęły 2 razy w dłonie. Następnie prosi aby dzieci, którym nie podobały się zajęcia podniosły 2 ręce do góry.„Clap, clap song”- zabawa wzrokowo-rychowa  przy muzyce.
Dzieci rytmicznie poruszają się do muzyki, powtarzając ruchy za n-lem. Każde dziecko otrzymuje gazetę lub kartkę.

Załączniki
Zał 1. Kalosze

Literatura

 • Kwiatkowska M. (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa, 1985.
 • M. Cieśla „Olek i Ada” przewodnik metodyczny.
 • R. Trześniowski: „ Zabawy i gry ruchowe”.
 • M. Cieśla, M Słojewska, „Świat trzylatka, zbiór zabaw ruchowych”, Juka, 2009.