„Co z tymi śmieciami?”

Elżbieta Kaźmierczak

Temat: „Co z tymi śmieciami?”- rozmowa z dziećmi połączona z działaniem, inspirowana wierszem I. Sikiryckiego „Sznurek Jurka”.

Cel ogólny:
Kształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania wtórnych odpadów.

Cele sczegółowe:

Dzieci będą:
– utrwalać ekologiczny sposób wyrzucania śmieci,
–  rozpoznawać pojemniki do których należy wyrzucić makulaturę, szkło, puszki, plastik,
– podawać sposoby wykorzystania nieużytków/ wykonanie instrumentów, pudełek do kredek itp./
– dostrzegać konieczność segregacji odpadów,
– rozumieć, że wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku sprzyja ochronie środowiska,
rozumieć, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne.

Metody pracy:
– słowna: wiersz, rozmowa, objaśnienia, dyskusja,
– czynna: zadania stawiane do wykonania, samodzielne doświadczenia dzieci,
burza mózgów, ćwiczenia twórcze, metoda problemowa,
– oglądowa: pokaz, obserwacja, demonstracja
pedagogika zabawy, metoda B. Strauss – aktywne słuchanie muzyki

Forma pracy:
– z całą grupą,
– indywidualna

Środki i materiały dydaktyczne:
– scenografia lasu, różnego rodzaju nieużytki, kosze na odpady w kolorze żółtym, białym, niebieskim, wiersz I. Sikiryckiego ,”Sznurek Jurka”, historyjka obrazkowa do wiersza, piosenka ,”Czysty świat” z płyty ,,Piosenki i zabawy – entliczek pentliczek” nr 2 wyd. Nowa Era, tamburyno, płyta Cd z nagraniem muzyki do marszu, instrumenty perkusyjne z nieużytków wykonane przez dzieci na poprzednich zajęciach (grzechotki, janczary itp).

Przebieg zajęcia:

WSTĘP

1. Powitanie dzieci rymowanką:

W kole wszyscy tu stoimy,
Każdy kogoś rękę trzyma,
Witaj, witaj mój kolego,
Już zabawa się zaczyna!

2. Nauczycielka zaprasza dzieci do lasu na spacer przy muzyce. Dzieci maszerują para za parą w rytm muzyki w opracowaniu B. Strauss ,,Dla Przyjaciela”, zatrzymują się na leśnej polanie i dostrzegają obok drzew foliowe worki. Nauczycielka inicjuje rozmowę na temat wyglądu lasu, zadaje dzieciom pytania:
– Jak myślicie, kto mógł zostawić te worki?
– Co może w nich być? /sprawdzenie zawartości worków/
– Jak ocenicie takich ludzi, którzy zaśmiecają las?
– Co powinniśmy zrobić, aby w lesie zapanował porządek?
– Posegregujmy odpady do odpowiednich pojemników / dzieci zbierają odpady i wkładają je do koszy oznaczonych kolorami i opisanych ; papier, szkło, plastik , oznaczenia kolorów pojemników poznały na poprzednich zajęciach /

3. Dzieci po skończonej pracy, wraz z nauczycielką wracają do przedszkola przy muzyce, poruszają się za pomocą podskoków.

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

4. Nauczycielka czyta wiersz I. Sikiryckiego ,”Sznurek Jurka” wieszając kolejno obrazki historyjki. Dzieci dostrzegają, że od jednego sznurka może powstać wielkie wysypisko śmieci, próbują rozwiązać problem.

„Sznurek Jurka” Igor Sikirycki

Tuż za szkołą, bardzo blisko,
Kiedyś tam wyrzucił Jurek
Poplątany, stary sznurek.
A nazajutrz obok sznurka
Od banana spadła skórka.
Wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
Wyrzucili bez wahania
Swoje torby po śniadaniach.
Stos papierków po cukierkach
Wysypała tam Walerka.
Na papierki spadła ścierka,
Jakaś pusta bombonierka,
I od lodów sto patyków,
Pustych kubków moc z plastiku,
Wyskubane słoneczniki,
Jeden kalosz, nauszniki,
Stare trampki, piłka z dziurą,
Połamane wieczne pióro,
Kilka opon od rowerów
I ogromny stos papieru.
Oto tak, od sznurka Jurka.
Wnet urosła śmieci górka.
A z tej górki wielka góra,
Której szczyt utonął w chmurach.
Nie ma miejsca na boisko,
Lecz śmietnisko mamy blisko.

– Co należy zrobić, aby jednak było obok szkoły miejsce na boisko?
– Dlaczego należy segregować odpady?
– Co dzieje się z takimi posegregowanymi odpadami?/ dzieci wykorzystują informacje z poprzednich zajęć/
– Jak możemy postępować, aby wokół nas było mniej odpadów?
– Kto jest odpowiedzialny za czystość na Ziemi?

5. Dzieci otrzymują ilustracje przedstawiające czyste środowisko i zanieczyszczone, dokonują wyboru , w jakim środowisku chciałyby żyć poprzez umieszczenie obrazków w koszyku oznaczonym kwiatkiem /czyste środowisko/ lub czarną kropką /zanieczyszczone środowisko/. Odpowiadają na pytanie :,”Dlaczego przyjemniej żyje się w czystym środowisku?”

ZAKOŃCZENIE

6. Dzieci śpiewają piosenkę „Czysty świat” akompaniując sobie na instrumentach wykonanych z nieużytków.

„Czysty świat” muz. F. Babiński, sł. S. Karaszewski

Oj bałagan wszędzie wielki,
Leżą puszki i butelki,
Tu torebki tam pudełka
I papierki po cukierkach.

Ref: Niechaj zniknie każdy śmieć!
My porządek chcemy mieć!

Puste puszki i butelki,
Kapsle, skórki i papierki,
Wszystkie śmieci sprzątać pora,
Hop do kosza, hop do wora.

Ref: Niechaj zniknie każdy śmieć!
My porządek chcemy mieć!

LITERATURA
1. Sikirycki I. ,”Sznurek Jurka”
2. Frątczakowie E.I J.: Ochrona i kształtowanie środowiska w edukacji dzieci przedszkolnych. LOP, Warszawa 1987
3.  Kutyłowska G.: Ekologia w przedszkolu. Didasko, Warszawa 1997