„Dłoni i stóp gimnastyka dla Rodzica i Podróżnika”

Prowadząca: mgr Dorota Szadkowska

TEMAT: „DŁONI I STÓP GIMNASTYKA DLA RODZICA I PODRÓŻNIKA”

GRUPA WIEKOWA: 4-LATKI

CELE OGÓLNE:
– doskonalenie sprawności dłoni i stóp
– aktywizowanie pamięci długotrwałej

CELE SZCZEGÓŁOWE (OPERACYJNE):
Dzieci będą:
– kreśliły linie proste i łamane na zróżnicowanych wielkościowo płaszczyznach, ręką lewą i prawą oraz stopą lewą i prawą,
– dostosowywały ruch do tempa muzyki,
– doskonaliły koncentrację i polisensoryczne poznawanie jako formę pozawerbalnej komunikacji,
– czerpały radość z aktywnego spędzenia czasu wspólnie z najbliższymi.

METODY:
– słowne: piosenka, instrukcja słowna, utwór instrumentalny,
– oglądowe:  pokaz, obserwacja, demonstracja
– czynne: zadań stawianych do wykonania, kierowania własną działalnością dziecka, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających,
– problemowe: edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej

FORMY (ORGANIZACYJNE) PRACY:
-praca z całą grupą,
– praca w parach z rodzicami,
– praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: arkusze szarego papieru, taśma malarska lub klejąca, markery, pastele w jesiennych barwach, nożyczki, klej w sztyfcie, magnetofon, płyty z nagraniami, taki sam zestaw przedmiotów do rozpoznawania palcami stóp dla każdego dziecka, chustki szyfonowe do zawiązania oczu.

LITERATURA:
Weręgowska K., Nasze stopy lubią się bawić – materiały warsztatowe.
Gimnastyczne figle muzyczne
Hopsanki – zabawianki

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

  1. WSTĘP
  1. Powitanie rodziców przez dzieci i nauczycielkę. Zachęcenie do zajęcia miejsc w kole obok swoich dzieci, ale wcześniej do zapoznania się z tematem i celami zajęcia oraz podpisania listy obecności.
        II. ROZWINIĘCIE
1.  „Gimnastyka rączek” – CD „Gimnastyczne figle muzyczne” – utwór 9

2. „Biegną małe nutki” – CD „Hopsanki – zabawianki” – utwór 1
Wszyscy stoją w kole na dywanie, nauczycielka rozdaje białe kartki i taśmę malarską – rodzice przyklejają kartki w dwóch przeciwległych miejscach do podłogi, przed dzieckiem.

„Ta3. niec stóp” – CD „Nasze stopy lubią się bawić” – utwór 3

Wszyscy dotykają rytmicznie kartki na zmianę stopą prawą i lewą: palcami stóp, piętami, krawędziami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Na pauzę w muzyce dzieci stawiają obie stopy na kartce i jedną z nich rodzice pomagają dziecku obrysować. Ćwiczenie powtarzamy i na drugą pauzę dzieci obrysowują drugą stopę. Rodzice podpisują kartki (obok rysunku stopy!) i przenoszą je na blaty stołów gdzie przyklejają tą samą taśmą. (Na stolikach przygotowane pastele w jesiennych barwach, i chusteczki nawilżane). Następnie wracają z dziećmi na podłogę. Nauczycielka rozkłada duże arkusze szarego papieru na środku podłogi, wewnątrz koła oraz pastele w jesiennych barwach i kleje w sztyfcie.

4. „Drzewo”- j.w., utwór 8

Każdy (dziecko i rodzic) w siadzie skrzyżnym, bierze do ręki pastelę w jesiennym kolorze i do muzyki kreśli linie proste, ukośne, pionowe, poziome w powietrzu, raz jedną, raz drugą ręką, potem wkłada sobie między duży paluch a następny  1 pastelę w jesiennym kolorze, opiera piętę o podłogę i rysuje te linie na szarym papierze, na klaśnięcie nauczyciela – wszyscy przesuwają się o jedno miejsce i rysują na sąsiedniej kartce.
Kiedy cały papier jest zarysowany, rodzice wydzierają z niego rękoma pień, a dzieci gałęzie. Nauczycielka rozkłada nowy arkusz papieru, na którym uczestnicy przyklejają drzewo. Wszyscy wracają do stolików i stają przy swojej kartce z rysunkiem stóp.

5. „Sowa” – j.w., utwór 6

Dzieci rysują zygzak pastelą w powietrzu, raz jedną, raz drugą ręką, przy muzyce, potem robią to jedną ręką na stopie; na sygnał nauczycielki zmieniają rękę i rysują to samo. Rodzice pogrubiają kontur pastelą. Dzieci siadają i wycinają stopę. Rodzice dorysowują wewnątrz stopy „górkę” i obcinają ją – dzieci układają z elementów sowę i przyklejają ją na drzewie, dorysowują uszy, oczy, łapki, dziób.

6. „Parking z grzybem” – j.w., utwór 7

Nauczycielka rozkłada na podłodze szary papier z naklejonymi delikatnie miejscami parkingowymi. Dzieci i rodzice jadą na palcach stóp, na piętach, na krawędziach zewnętrznym, wewnętrznych, na pauzę „parkują” tak , aby nie zostawić wolnego miejsca obok. Rodzic obrysowuje jedną stopę dziecka. Jadą dalej. Potem druga stopa. Siadają przed swoim miejscem parkingowym.

7. „Grzyb” – j.w., utwór

Rysują obiema rękami na raz, pastela żółta w jednej ręce, a brąz w drugiej. Kolorowanie. Wycinanie stóp i naklejanie grzyba na białą kartkę – nagroda do domu.

  1. ZAKOŃCZENIE

1. Podziękowanie, ewaluacja i pożegnanie. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zajęciu, pochwała i nagrody dla dzieci. Rodzice w tym czasie wypełniają otrzymane karty ewaluacji. Pożegnanie wszystkich.