„Drugie życie śmiecia”

Dorota Szadkowska
Grupa wiekowa: 3-latki

Temat: „Drugie życie śmiecia” – wykonywanie instrumentów z nieużytków zainspirowane ilustrowaną recytacją wiersza I. Sikiryckiego „Sznurek Jurka”.

Cel ogólny:
– rozwijanie dziecięcej świadomości ekologicznej.

Cele szczegółowe:
Dzieci będą:
– dokonywały oceny postępowania bohaterów wiersza,
– segregowały odpady do pojemników oznaczonych odpowiednim kolorem,
– poznawały możliwości ponownego wykorzystania nieużytków,
– skupiały uwagę na treści wiersza i poleceniach nauczyciela,
– w sposób umiejętny i bezpieczny korzystały z różnorodnych materiałów i narzędzi,
– miały możliwość realizacji własnych pomysłów podczas konstruowania instrumentów z nieużytków wspólnie z rodzicami,
– wykorzystywały swoje dzieła jako akompaniament do piosenki podczas jej prezentacji na „Tygodniu ekologicznym” w przedszkolu.

Metody pracy:
– słowne: opowiadanie, rozmowa, instrukcja słowna, wiersz, piosenka, utwór instrumentalny
– oglądowe: pokaz, obserwacja
– czynne: zadań stawianych do wykonania, kierowania własną działalnością dziecka, samodzielnych doświadczeń.

Forma pracy:
– praca z całą grupą,
– praca indywidualna
– praca w parach (dzieci z rodzicami)

Środki i materiały dydaktyczne:

pojemniki z napisami (plastik, paier, szkło), wyłożone workami do segregacji śmieci w kolorach: żółtym, niebieskim i zielonym, tekst wiersza oraz nieużytki w nim występujące (sznurek, skórka od banana, torby śniadaniowe, papierki po cukierkach, ścierka, bombonierka, patyki od lodów, kubki plastikowe, ziarna słoneczniki w niełuskane, kalosz, nauszniki, stare trampki, piłka z dziurą, połamane wieczne pióro, kilka opon od rowerów, stos papierów, butelki plastikowe, puszki po napojach, słoiki szklane), szary papier z narysowanym boiskiem, muzyka klasyczna – podkład do wiersza i opowiadania n-lki, plansza edukacyjna „Co z czego?”, nieużytki (materiały, przybory i narzędzia) do wykonania instrumentów, płyty CD, karty ewaluacji dla rodziców, medale „Muzyka-ekologa” z nieużytków.

Przebieg zajęcia:

I. WSTĘP

1. Powitanie rodziców przez dzieci i nauczycielkę. Zachęcenie do zajęcia miejsc na krzesełkach, zapoznania się z tematem i celami zajęcia, podpisania listy obecności. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kole, na dywanie, a rodziców za dziećmi.

II. ROZWINIĘCIE

2. „Nasza Ziemia” – opowiadanie nauczycielki przy muzyce instrumentalnej (uprzednio rozdaje ona rodzicom nieużytki potrzebne do późniejszej inscenizacji wiersza).
„Ziemia była zawsze naszym domem, kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym, zaczęli ją niszczyć, siłą wydzierać jej bogactwa i tajemnice, zaśmiecili ją i zabrudzili. I to nawet dzieci posłuchajcie o nich wiersza” – nauczycielka umieszcza na środku dywanu arkusz szarego papieru z narysowanym boiskiem, prosi o uważne słuchanie recytacji wiersza. Dzieci, wspólnie z rodzicami, rzucają na boisko nieużytki, zgodnie z treścią utworu:

Tuż za szkołą, bardzo blisko,
było miejsce na boisko.
Kiedyś tam wyrzucił Jurek
poplątany stary sznurek
A nazajutrz obok sznurka
od banana spadła skórka
wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola
wyrzucili bez wahania
swoje torby po śniadaniach
stos papierków po cukierkach
wysypała tam Walerka
Na papierki spadła ścierka,
jakaś pusta bombonierka,
I od lodów sto patyków
pustych kubków moc z plastiku.
Ot tak, od sznurka Jurka,
wnet urosła śmieci górka,
A z tej górki wielka góra,
której szczyt utonął w chmurach
Nie ma miejsca na boisko
lecz śmietnisko mamy blisko

3. Rozmowa na temat wiersza:
– Jak zachowały się dzieci w wierszu?
– Co powinny zrobić ze śmieciami?
– Dlaczego segregujemy odpady?
Dzieci analizują treść utworu, dokonują oceny postępowania bohaterów, wyciągają wnioski – śmieci należy wrzucić do koszy na śmieci oznaczonych odpowiednim kolorem. Nauczycielka dokłada do rozrzuconych śmieci przedmioty szklane, puszki po napojach, plastikowe butelki.

4. „Kolorowe pojemniki” – segregacja śmieci.
Nauczycielka ustawia w rogach dywanu pojemniki w różnych kolorach: żółty na plastik, niebieski na papier, zielony na szkło, czarny na odpady organiczne. Dzieci wspólnie z rodzicami przy piosence „Duszki leśne” sprzątają śmieci i segregują je do właściwych koszy. Rodzice sprawdzają poprawność wykonania zadania.

5. „Drugie życie śmiecia” – wykonywanie instrumentów z nieużytków.
Dzieci wspólnie z rodzicami przechodzą do stolików, oglądają przygotowane materiały, przybory, narzędzia. Mogą też wykorzystać własne, przyniesione na zajęcie. Rozmawiają ze swoim dzieckiem. Wspólnie realizują swój pomysł.

6. „Śmieciograjki” – prezentacja instrumentów.
Wszyscy przechodzą na dywan, stają lub siadają w kole i prezentują swoje wytwory (nazywają je, opisują, grają na nich.

7. „Recycling band”  – orkiestra śmieciowa. Wspólna gra na instrumentach do utworu „Ziemia ma”

8. Wystawa instrumentów z nieużytków.
Rodzice podpisują etykiety i umieszczają je na pracach, zaś te na wystawie.

III. ZAKOŃCZENIE

9. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zajęciu, pochwała i nagrody dla uczestników („Medal ekologicznego śmieciograjka” z nieużytków). Pożegnanie wszystkich.

10.Ewaluacja – rozdanie rodzicom kart ewaluacji do wypełnienia podczas ubierania się dzieci w szatni.

LITERATURA
1. Książka dla nauczyciela. Entliczek-Pentliczek, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012.