„Dziecko i komputer”

Komputer tak jak telewizja jest wspaniałym nośnikiem informacji, wiedzy o świecie. Dzieci XXI wieku chcą i powinny poznawać i uczyć się żyć w społeczeństwie informacyjnym, w którym informacja staje się ważniejsza, niż dobra materialne.
Kontakt dziecka z komputerem jest nieunikniony. Małe dzieci nie napotykają barier psychologicznych w tym zakresie, jak to się zdarza u dorosłych. Większość dzieci 5-6 letnich posiada wiedzę, która pozwala im z niego korzystać. Bardzo istotne jest, aby dzieci w wieku przedszkolnym miały prawidłowy kontakt z komputerem. Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych umożliwi przedszkolakom łatwiejsze przekroczenie progu szkolnego, dalsze rozwijanie zainteresowań i zdobywanie nowych doświadczeń.
Komputer, może być źródłem radości lub nieumiejętnie wykorzystywany, przyczyną problemów. Czym będzie dla naszych dzieci, zależy w dużej mierze od nas samych.

ZALETY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA:

 • rozbudzanie zainteresowań i ciekawości dziecka,
 • dostarczanie rozrywki, atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu,
 • możliwość doskonalenia zręczności, pomysłowości, cierpliwości itp.,
 • cenna pomoc dydaktyczna w nauce,
 • dostęp do ciekawych programów multimedialnych,
 • możliwość szybkiego zdobywania informacji.
WADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERA:
 • przedkładanie komputera nad inne, aktywne formy wypoczynku,
 • problemy zdrowotne związane z brakiem ruchu, wzrokiem,
 • brak kontroli nad sposobem użytkowania komputera przez dziecko pozostawione przy komputerze,
 • złodziej czasu,
 • doprowadzenie do uzależnienia komputerowego,
 • łatwość dostępu do brutalnych gier,
 • utożsamianie się z negatywnymi bohaterami gier komputerowych.
Co dzieci przedszkolne wiedzą o grach komputerowych?

Dzieci wiążą grę komputerową z akcesoriami (myszka, klawiatura), rzadziej z formą aktywności, jaką jest zabawa. Cieszą się z wygranej, są szczęśliwe, że są mistrzami. Czują się gorzej, gdy przegrają – denerwują się. Dzieci napotykając sytuacje trudne, nie potrafią działać konstruktywnie, poddają się lub złoszczą. Napięcia emocjonalne, jakie dziecko odczuwa mogą odzwierciedlać się w snach.

Uważa się, że gry komputerowe mają wiele zalet:

 • ułatwiają przyswajanie i przetwarzanie informacji zgodnie z zasadą: bawiąc – uczą,
 • mogą być przydatne w usprawnianiu umiejętności rozwiązywania problemów, kształtowania umiejętności podejmowania decyzji, sprzyjają rozwojowi procesów poznawczych,
 • wzmacniają poczucie własnej wartości,
 • przynoszą pozytywne przeżycia związane z wygraną.
 ale także i zagrożenia:
 • prowadzą do ograniczenia kontaktów społecznych,
 • zachęcają do uczestniczenia w aktach przemocy, prezentowania zachowań aspołecznych,
 • mogą prowadzić do oderwania się dziecka od rzeczywistości i pozostawania w świecie iluzji.
Biorąc pod uwagę negatywne i pozytywne wpływy gier komputerowych na rozwój dziecka, należy nie zabraniać tego rodzaju zabawy dzieciom, ale zwracać uwagę na właściwy ich dobór.

Gry komputerowe to jeden z elementów współczesnej kultury, której użytkownikiem jest i będzie dziecko.

Przykłady programów komputerowych, które mogą być wykorzystywane w twórczym rozwoju dziecka 5-6 letniego:

 • „Moje pierwsze ABC”
 • „Bolek i Lolek – pamiątki z podróży”
 • „Mój pierwszy elementarz”,
 • „Czerwony Kapturek”,
 • „Multimedialny świat Jana Brzechwy”,
 • „Multimedialny świat Juliana Tuwima”,
 • „Poznaję cyferki”,
 • „Klik uczy liczyć w zielonej szkole”,
 • „Klik uczy zasad ruchu drogowego”,
 • „Klik uczy śpiewać”
Literatura:
I. Fechner – Sędzicka, E. Lachowska – Żarska: Nauczyciele – Rodzicom, BEA-BLEJA, Toruń 2002
D. Keller: Dziecko i komputer
D. Jakubczak: Dziecko przed komputerem
Opracowanie: Anna Neubauer, Donata Kowalska