„Dzień Grecki”– quiz inspiracją do zabaw słowno – muzyczno – ruchowych.

Tematyka kompleksowa: „BLIŻEJ SIEBIE, BLIŻEJ EUROPY” – GRECJA
PROWADZĄCA: JOLANTA SOBKÓW
GRUPA WIEKOWA 6 LATKI
Temat: „Dzień Grecki”– quiz inspiracja do zabaw słowno – muzyczno – ruchowych.

Cele
Dzieci będą:
– utrwalały wiedzę na temat historii, kultury Starożytnej Grecji,
– wymieniały atrybuty Grecji i ich znaczenie,
– rozumiały i akceptowały odrębności narodowe różniące się językiem, kulturą, zwyczajami, warunkami życia,
– rozwiązywały zagadki słowne,
– aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu miejsca pracy oraz jego porządkowaniu.

METODY PRACY:
słowne – wiersz, żywe słowo, rozmowa.
czynne – samodzielnych doświadczeń, ekspresja muzyczna, plastyczna, ruchowa,
oglądowe – pokaz z objaśnieniem, obserwacja.
Elementy systemu edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kredki, brystol, rozsypanka literowa, płyty CD.

BIBLIOGRAFIA:
zasoby Internetu ,
Nehring A. „Mały Europejczyk”, Wydawnictwo Aksjomat 2004

PRZEBIEG ZAJĘCIA
1. Powitanie dzieci w języku Greckim
Kalimera – dzień dobry
Gia su – cześć
2. Słuchanie hymnu Greckiego – dzieci stojąc na baczność słuchają hymnu.
3. Nauczycielka dzieli dzieci na cztery zespoły. Każdy zespół wyznacza swojego kapitana. Nauczycielka informuje dzieci o zasadach quizu:
• każdy zespół otrzymuje narysowaną na kartce narysowaną gałązkę oliwną,
• za udzielenie prawidłowej odpowiedzi otrzymują jeden punkt /kolorują jeden listek/,i
• po zadaniu pytania dzieci wspólnie ustalają właściwą odpowiedź /naradzają się/,
• odpowiedzi udziela dziecko po wskazaniu przez kapitana zespołu,
• za prawidłową odpowiedź dzieci otrzymują jeden punkt – kolorują listek na gałązce oliwnej.
4. Recytacja wiersza przez nauczycielkę.
„W greckiej stolicy”.
Siedem tysięcy lat mają zaułki, ulice.
Grecja – to stary kraj, ciekawy.
Jej pradawna historia i zabytki
Przyniosły jej wieczną sławę.
Jak nazywa się stolica Grecji? – UKŁADANIE W ZESPOŁACH WYRAZU
Z ROZSYPANKI LITEROWEJ.
5. QUIZ
1. Ile mórz otacza Grecję?
2. Jak nazywa się największa wyspa grecka?
3. Jaka waluta obowiązuje w Grecji?
4. Smaczny owoc rodem z Grecji, to…
5. Jak nazywał się najpotężniejszy z bogów greckich?
6. Gdzie znajdowała się świątynia greckich bogów?
7. Znany grecki taniec to… ,
8. Jak nazywa się naczynie gliniane wyrabiane przez starożytnych Greków?

6. Dzieci przy dźwiękach muzyki / utwory Eleni/ ozdabiają za pomocą kresek wazę. Kiedy muzyka ustaje zmieniają miejsca, podchodzą do następnego stolika itp. aż wrócą na swoje miejsce. Nauczycielka prezentuje wykonane przez dzieci prace.

7. Nauczycielka przypomina dzieciom, że Grecy dużą wagę przywiązywali do sprawności fizycznej dlatego chętnie uczestniczyli w różnych ćwiczeniach gimnastycznych.
Już w starożytnej Grecji odbywały się olimpiady.
W dniu rozpoczęcia igrzysk rozpalano znicz w Świętym gaju oliwnym.
Zapalano ogień za pomocą promieni słonecznych skupionych przez zwierciadło.
PYTANIA
1. Jak powstała nazwa – Olimpiada?
2. Na cześć jakiego Boga odbywała się Olimpiada?
3. Kto mógł uczestniczyć w Olimpiadzie?
4. Ile dni trwała Olimpiada? /1 – wyścig na jedną długość stadionu, potem trwała 5 dni – więcej konkurencji?

Każdy zespół wymienia jedną dyscyplinę wchodzącą w skład PENTATLONU /pięcioboju – rzut dyskiem, rzut oszczepem, skoki, zapasy, bieg/

Rano – Wyścig rydwanów
Po południu /PENTATLON/

5. Co ile lat odbywa się Olimpiada letnia i zimowa?
6. Co oznacza 5 kół na fladze olimpijskiej?
7. Kto bierze udział w Olimpiadzie?
8. Co to jest paraolimpiada?

8. Zabawa ruchowa z elementem biegu „Wyścig rydwanów”.

9. Potrawy greckie – sałatka Grecka.
Zespoły po kolei wymieniają składniki sałatki greckiej. Następnie rysują wymienione produkty. Przedstawiciel każdego zespołu prezentuje prace, wymienia składniki sałatki.

10. Dzieci liczą punkty, za wspólna zabawę otrzymują nagrodę.
11. Zajęcie kończy wspólny Taniec Zorba.