„Jak dbać o zdrowie i sprawność fizyczną dziecka w wieku przedszkolnym?”

JAK DBAĆ O ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
   O rozwój fizyczny i sprawność ruchową przedszkolaków mają dbać zarówno rodzice jak i nauczyciele. W przedszkolu dzieci uczestniczą w różnorodnych formach zajęć ruchowych organizowanych przez nauczycieli. Odbywa się to dwa , trzy razy dziennie poprzez udział w zabawach z różnymi elementami ruchu np. biegu i pościgu, równowagi, podskoku i skoku, czworakowania , toczenia, rzutu, pokonywania przeszkód , zabaw przy muzyce. Potrzebę ruchu dzieci zaspakajają również podczas codziennie prowadzonych ćwiczeń porannych, a także w trakcie ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych przez nauczyciela dwa, trzy razy w tygodniu.

Co każdy przedszkolak powinien umieć idąc do szkoły w zakresie sprawności fizycznej?

Zgodnie z nową podstawą programową dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w  szkole podstawowej:

 • dba o swoje zdrowie,
 • jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo,
 • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, sali gimnastycznej.
Rodzice muszą zrozumieć, że dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego każde dziecko ma brać udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych a także w grach i zabawach sportowych organizowanych w sali oraz na powietrzu.

Wskazówki dla rodziców ułatwiające wspólne zabawy z dziećmi:

 • Gimnastyka ma być dla dziecka wesołą i radosną zabawą, dobrze gdy dorosły  ćwiczy razem z dzieckiem.
 • Najlepiej, gdy dziecko wraz z dorosłym bawi się w zabawy naśladowcze np. skaczące piłeczki (podskoki obunóż) , wiatr i liście ( skłony na boki i wirowanie dookoła siebie).
 • Dzieci bardzo chętnie popisują się swoimi umiejętnościami i dlatego dobrze jest też nadawać ćwiczeniom gimnastycznym charakter nie tylko zabawowy, ale także zadaniowy np. przejdź po pniu drzewa, biegnij slalomem pomiędzy drzewami.
 • Podczas takich ćwiczeń dzieci wykazują się odwagą, sprytem, wytrwałością, a także odczuwają radość z osiągniętego celu.
 • Organizując zabawy w mieszkaniu należy pamiętać, że pokój musi być odkurzony i przewietrzony, a dziecko przebrane w wygodny strój sportowy.
 • Zabawy terenowe należy  organizować dzieciom bez względu na pogodę np. zabawy w wodzie (pływanie) i z wodą (np. puszczanie okręcików w basenie, na śniegu (lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami, jazda na sankach i nartach) i lodzie (jazda na łyżwach).
 • Ważne jest zapewnienie dziecku podczas zabaw bezpieczeństwa zarówno, gdy odbywają się one w mieszkaniu, w parku, jak i na podwórku. Każde dziecko ma orientować się w tym, co mu wolno, a czego nie wolno robić.
Dzieci sprawne ruchowo będą odznaczać się: 
 • dobrym stanem zdrowia, gdyż ono w znacznym stopniu zależy od ruchu. Słaba koordynacja ruchowa (motoryczna ) jest przyczyną braku motywacji i unikania ćwiczeń;
 • większą odpornością psychiczną i fizyczną. Odbywa się to poprzez możliwość wyładowywania nadmiaru energii, rozładowywania emocji i uwolnienia napięć podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych;
 • pewnością siebie i zadowoleniem. Dzieci sprawne ruchowo odczuwają przyjemność z uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach gdyż mają świadomość, ile już potrafią, są też dumne ze swojej samodzielności oraz zaradności;
 • lepszymi umiejętnościami społecznymi. Dzieci sprawne ruchowo łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami, potrafią współpracować i współdziałać w zespole, są akceptowane społecznie;
 • dobrze rozwiniętą samodzielnością w czynnościach samoobsługowych;
 • sprawnością manualną ułatwiającą naukę pisania.
Opracowanie: E. Kaźmierczak , J. Sobków

Literatura:
„O zgubnych skutkach niezaspokajania potrzeby ruchu u dzieci”- Ewa Zielińska
„Mieć czas dla dziecka”- Jędrzej Jędrzejewski