„Jesienny spacer z leśnym skrzatem”

Elżbieta Kaźmierczak

Temat: „Jesienny spacer z leśnym skrzatem” – zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu „Idzie zima – chudy nie przetrzyma'” M. Kownackiej

Cele operacyjne:
Dzieci będą:
– poznawać sposób przetrwania zimy przez niektóre zwierzęta leśne : borsuk, sowa, wiewiórka, lis ;
– naśladować poruszanie się zwierząt;
– tworzyć swobodną kompozycję ruchową przy muzyce;
– nazywać „domki” niektórych zwierząt;
– podawać przykłady pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy;
– posługiwać się słowami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni( na, pod, wysoko, nisko);
– przypominać zasady właściwego zachowania się w lesie;

Metody pracy:
– elementy metody problemowej;
– elementy pedagogiki zabawy;
– podające: rozmowa, żywe słowo, objaśnienia;
– praktyczne: zadań stawianych do wykonania, praktycznych działań;
– eksponujące: pokaz połączony z przeżyciem;

Forma pracy:
– z całą grupą,

Środki i materiały dydaktyczne:
– makieta lasu,
– opaski dla wiewiórki, lisa, borsuka, sowy,
– pacynka skrzata, worek, magnetofon,
– kaseta z nagraniem muzyki -(fragment piosenki w wersji instrumentalnej „Maszerują dzieci drogą”,
– fragmenty nagrań muzyki klasycznej: P. Czajkowski ,”Dziadek do orzechów”- Taniec Wieszczki Cukrowej, J. S. Bach „Brandenburgs concert” , A Vivaldi ,”L` estro Armonico”.

Przebieg zajęcia:

1. Nauczycielka przedstawia pacynkę skrzata, który przyszedł w odwiedziny i chce zabrać dzieci na spacer do lasu.

2. Rozmowa – jak należy zachować się w lesie i dlaczego?

Dzieci wymieniają zasady dotyczące zachowania się w lesie: zachowanie ciszy, zakaz łamania gałęzi, zrywania roślin, płoszenia zwierząt itp.

3. Dzieci wraz z nauczycielką i skrzatem wyruszają do lasu przy muzyce . Idą w dowolny sposób-na palcach , podskakują, maszerują…

4. Na przerwę w muzyce nauczycielka recytuje fragment utworu:

Kiedy fruwa babie lato
Dobrze się powodzi skrzatom!
Orzeszki laskowe, owoce róży,
Wszystko to skrzatom wspaniale służy!

Mały skrzacik ,w dobrym humorku,
Spotkał wiewiórkę:
(wiewiórka wychodzi z za drzewa)
– Co niesiesz w worku? (nauczycielka recytuje słowa skrzata)
– Na zimę orzechy. Zima to nie śmiechy!
– Chodź z nami na spacer, pójdziemy przez lasy.
– Nie mogę skrzacie. Ja robię zapasy!
Idzie przecież zima – chudy nie przetrzyma!
Wiewiórka chowa się za drzewo i ukrywa orzechy.

Nauczycielka prowadzi z dziećmi rozmowę o zwyczajach wiewiórki przed nadejściem zimy – gromadzenie zapasów, przygotowanie dziupli.
Dzieci określają, gdzie wiewiórka ma swoją dziuplę – na drzewie, wysoko.

5. Skrzat wraz z dziećmi wędruje dalej przy muzyce. Dzieci mogą poruszać się jak wiewiórki. Zatrzymują się przy drzewie z dziuplą. Nauczycielka ponownie recytuje kolejny fragment:

Poszedł skrzatek dalej – dziupla wypróchniała.
– Kto też się tam chowa? – stuk…. puk…
– U-hu-hu!
– Aaa! To puszczyk – sowa! (sowa wychyla się zza drzewa)
Wybierz się z nami na spacer! – Czy słyszysz?
– Nie mogę! Także pomysł! Całą noc łowię myszy!
Idzie przecież zima – chudy nie przetrzyma!
– Ano trudna rada -trzeba dalej szukać!
Sowa odlatuje.

Nauczycielka prowadzi krótką rozmowę z dziećmi o przygotowaniach sowy do zimy – gromadzenie zapasów tłuszczu pod skórą, zmiana upierzenia.
Dzieci określają położenie dziupli sowy – wysoko, niżej od wiewiórki.

6.Dzieci wraz z nauczycielką i skrzatem naśladują lot ptaków przy muzyce. Zatrzymują się obok nory, w której mieszka borsuk.

– Jakaś piękna nora – mieszkanie borsuka!
Kumie borsuku, na spacer proszę!
– Chrum… chrum… spacerów żadnych nie znoszę!
Muszę pod skórę tłuszcz gromadzić,
bo tylko tłusty zimie poradzi!
Borsuk chowa się do nory.

Nauczycielka prowadzi rozmowę o przygotowaniach borsuka do zimy, gromadzenie zapasów tłuszczu, przygotowanie nory, zapadanie w sen zimowy. Dzieci określają położenie nory borsuka- nisko, pod ziemią.

7. Przy muzyce dzieci mogą naśladować chód borsuka, wraz ze skrzatem i nauczycielką wędrują dalej. Na przerwę w muzyce zatrzymują się, gdyż
spotkały w lesie lisa. Nauczycielka recytuje:

– Dokąd Mikito?
– Ja, do kurnika!
Jak tłuste gąski będzie się jeść,
w zimie mróz nie straszny – Cześć!
Lis biegnie w las.

Nauczycielka prowadzi rozmowę o sposobie przetrwania zimy przez lisa – gromadzenie zapasów tłuszczu, przygotowanie nory pod ziemią.

Skrzat zwracając się do dzieci:
– No tak, zima blisko
A gdzie ja się podzieję,
gdy zimowy wiatr zawieje?

Dzieci proponują skrzatowi różne sposoby przetrwania zimy .

Powrót do przedszkola przy muzyce. Dzieci siadają na dywanie – krótkie podsumowanie zajęcia – podawanie przez dzieci propozycji, jak pomóc zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Porównanie przygotowań zwierząt i czynności wykonywanych przez ludzi, przed nadejściem zimy. Próba oceny własnego samopoczucia podczas zabaw, wyrażenie swoich odczuć za pomocą gestu, mimiki.

8. Na zakończenie śpiew piosenki pt. „Zima nadchodzi”

Literatura:

1. M. Kownacka „Razem ze słonkiem” -Szaruga jesienna, WSiP Warszawa 1975
2. J. Andrychowska – Biegacz „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych” Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2000
3. H. Kruk „Z ludźmi i przyrodą”, WSiP, Warszawa 1991
4. R. Przyborowska „Z muzyką w przedszkolu”, WSiP ,Warszawa 1987
5. Biuletyn przedmiotowy nauczycieli wychowania przedszkolnego nr. 10 ZDN Toruń 1999