„Jestem przyjacielem przyrody – powietrze bez śmieci”

Data: 27.11.2018r.

Grupa wiekowa: 4- latki

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Sawicka

Tematyka kompleksowa: Jestem przyjacielem przyrody- powietrze bez śmieci.

Temat obserwowanej formy: Kształtowanie postaw odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska- zanieczyszczenia i ochrona powietrza z jednoczesnym wdrażaniem dzieci do poszanowania wszelkich form życia. (rozmowa połączona z doświadczeniem nauczyciela)

Cele główne:
– kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych;
– rozumienie konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody;
– wzbogacanie słownika czynnego dzieci.

Cele operacyjne:
Dziecko:
– próbuje odpowiedzieć na pytanie co to jest ekologia;
– rozumie potrzebę segregowania odpadów;
– wie, w jaki sposób ludzie zanieczyszczają Ziemię;
– zaspokaja naturalną ciekawość otaczającym światem;
– rozwija koncentrację uwagi i umiejętność uważnego słuchania podczas pokazu nauczyciela;
– rozwija umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
– poznaje znaczenie słowa smog i dowiaduje się, jak on powstaje;
– rozumie, że oddychanie skażonym powietrzem może mieć tragiczne skutki dla zdrowia;
– podaje propozycje działań człowieka zmniejszających zagrożenie smogiem;
– wie, jakie warunki potrzebne są do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin;
– ma poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i wie, jakie działania podejmować żeby ratować Ziemię;
– wyraża własne przeżycia, doznania, emocje, uczucia w swobodnych wypowiedziach;
– wie, że należy podnieść rękę, aby coś powiedzieć; cierpliwie czeka na swoją kolej.

Metody::
– oglądowa: pokaz nauczyciela, ilustracja
– czynna: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
– słowna: rozmowa, objaśnienie

Formy:
– zbiorowa,
– indywidualna.

Środki dydaktyczne:
ilustracje segregacji śmieci; plakat zanieczyszczenia powietrza; śmieci- papier, butelki, worki foliowe, słoik; balony (dla każdego dziecka); akwarium z domkiem z klocków w środku; zwierzęta, rośliny, komin, samochód resorowy; lód suchy lub zapalniczka i papier, woda; maseczka; suszarka; obrazki: samochód, tramwaj, komin dymiący, komin z filtrem; wysypisko śmieci, pojemniki na odpady, stary piec, piec ekologiczny; obrazek słońca i smutnej chmurki dla każdego dziecka; odznaki „Przyjaciel przyrody”.

Literatura:
1. Program edukacji zintegrowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Radość odkrywania-pasja tworzenia” M. Czekała, D. Szadkowska, J. Urbaniak;
2. Bliżej Przedszkola 3.174/2016;
3. zasoby Internetu.

Przebieg zajęć:

  1. Przywitanie pani wicedyrektor i przybyłego gościa.
  2. Wprowadzenie do tematu zajęć swobodną rozmową na temat świata, w którym żyjemy i odpadów, jakie nas otaczają. Na dywanie rozrzucone odpady.
  3. Ilustracje pojemników o odpowiednich kolorach. Dzieci segregują śmieci do odpowiednich pojemników.
  4. Nauczyciel bierze papier, folie, nakrętki i wkłada je do jednego pojemnika. Pyta dzieci: Czy można spalić te śmieci? Jak myślicie? Co dzieje się z powietrzem gdybyśmy spalili te śmieci?
  5. Zabawa z balonem- sprawdzanie czy powietrze istnieje. Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku balon do nadmuchania. Dzieci próbują wtłoczyć buzią powietrze w balon. Nauczyciel w tym czasie mówi, że powietrze naprawdę istnieje i że bez powietrza nie moglibyśmy żyć. Wykonanie wdechu nosem.
  6. Zaproszenie dzieci na krótką bajkę o pewnym domu, rodzinie, zwierzętach i smogu. Nauczyciel opowiada oraz robi doświadczenie z suchym lodem (lub podpalonym papierem- tworzy dym w akwarium- mówi o bezpieczeństwie i o tym, że dzieci nie podpalają same papieru.
  7. Rozmowa na temat smogu. Dzieci dostrzegają związek przyczyna- skutek np. dymiące kominy, samochody, piece = smog. Wspólnie zastanawiają się, jak zwalczyć smog. Nauczyciel pokazuje maseczkę, jaką należy nosić, gdy będzie dużo smogu.
  8. Doświadczenie z suszarką. Nauczyciel tłumaczy, że wiatr rozpędza smog i rozdmuchuje dym powietrzem z suszarki. Śpiewa piosenkę „Czyste powietrze”.
  9. Zabawa ruchowa przy piosence „Czyste powietrze”. Dzieci poruszają się w rytm śpiewanej piosenki z obrazkiem słońca i smutnej chmurki. Na przerwę nauczyciel pyta i jednocześnie pokazuje obrazek np.  „Czy dymiące kominy fabryk są dobre dla powietrza i środowiska?; Czy ekologia to segregowanie śmieci?”itp. (dymiące kominy, samochód-spaliny, śmieci, stary piec, rower, tramwaj, pojemniki do segregowania śmieci, piec ekologiczny). Dziecko jako odpowiedź podnosi obrazek słońca gdy odpowiedź brzmi „tak” lub smutnej chmury, gdy odpowiedź brzmi „nie”.
  10. Ewaluacja zajęć. Rozdanie naklejki „Przyjaciela przyrody”.