Kalendarz przedszkolaka

Prowadząca: Ewa Piórkowska
Data: 04.04.2023
Grupa wiekowa: 6 latki
Temat kompleksowy: „OBSERWUJEMY POGODĘ”
Temat zajęć: Kalendarz przedszkolaka – praca techniczna zainspirowana piosenką.

Cele ogólne:
Przygotowanie elementów do kalendarza przedszkolaka.

Cele operacyjne: Dzieci będą:
• wypowiadały się na temat usłyszanej piosenki;
• usprawniały wycinanie elementów różnej wielkości;
• utrwalały orientację na kartce uwzględniając wyrażenia: po prawej/lewej stronie/ na dole/górze kartki, na środku;
• przeliczały elementy kalendarza, porównywały liczebność zbiorów;
• utrwalały kształty;
• utrwalały nazwy zbiorów tworzących kalendarz przedszkolaka;
• kształtowały umiejętności pracy w ciszy.

Formy organizacji pracy:
• Zbiorowa
• Grupowa
• Indywidualna

Metody pracy:
• m. słowne – rozmowa, instrukcja,
• m. czynne – m. kierowania aktywnoscią
• m.oglądowe – pokaz, obserwacja

Środki dydaktyczne: teczka na gumkę dla każdego dziecka, elementy kalendarza do wycinania, koperty małe w kształtach (trójkąt, kwadrat, prostokąt, inne), duży kalendarz przedszkolaka – pokazowy, nagranie piosenki o porach roku, miesiącach (https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk), klej, nożyczki dla każdego dziecka

Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Powitanie: Nauczyciel wita dzieci, wyjaśnia że za chwilę usłyszą piosenkę, która ma im podpowiedzić czym będą zajmować się na dzisiejszych zajęciach.

2. Wysłuchanie piosenki: Dzieci po wysłuchaniu piosenki wypowiadają się na temat jej treści, podają pomysły tematu zajęć.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

1. Kalendarz przedszkolaka – prezentacja: Nauczyciel pokazuje dzieciom grupowy kalendarz, prosi aby powiedziały jakie elementy się na nim znajdują. Pyta, czy mogły by znaleźć się na nim inne zbiory, jakie?

2. „Laurencja” –zabawa ruchowa. Dzieci w zabawie utrwalają nazwy dni tygodnia. Idą po kole trzymając się za ręce. Na każde słowo „Laurencja” wykonują przysiad a na nazwę dnia podskok.

3. Praca techniczna: Nauczyciel wyjaśnia na czym będzie polegała praca dzieci. Dzieci oglądają elementy potrzebne do wykonania kalendarza. Dzieci przeliczają koperty, nazywają ich kształty –koperty stanowią zbiory elementów. Wycinają nazwy zbiorów. Wycinają elementy wg kolejności wskazanej przez n-la, przeliczają je, umieszczają w odpowiednim zbiorze. Układają koperty wg instrukcji nauczyciela (kwadratowa koperta w lewym dolnym rogu, itp.). Przyklejają nazwy zbiorów wg wskazówki nauczyciela.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

N-l dziękuje dzieciom za zajęcia, przypomina o pozostawieniu porządku na swoim stanowisku pracy.

Literatura i źródła:
• Kwiatkowska M. (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa, 1985.