„Kujawsko – Pomorskie Jestem Eko”

Udział w Festiwalu Ekologicznym „Kujawsko – Pomorskie Jestem Eko” w Osadzie Leśnej na Barbarce – głównym celem tego festiwalu było zapoznanie uczestników z aspektami ekologii i wpływu człowieka na środowisko oraz przedstawienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska.