„LEŚNE SPRAWY MISIA ADWOKATA”

Dnia 14.04.2023 „Poszukiwacze” i „Odkrywcy” wzięli udział w spotkaniu  z inicjatywy Naczelnej Izby Adwokackiej. Naszym gościem był tata Stasia z „Odkrywców”, który przeczytał dzieciom bajkę „Leśne sprawy Misia Adwokata”. W ten sposób dzieci miały okazję zapoznać się z pracą adwokata oraz poznać jego strój – togę. Dzieci również już wiedzą, jaki kolor ma żabot adwokata, prokuratora czy sędziego.

Tata Stasia w trakcie czytania książki.

Tata Stasia zaprezentował się dzieciom w todze.

Tata Stasia pokazuje dzieciom ilustracje w książce.