„Maski karnawałowe”

Temat: „Maski karnawałowe”- rozmowa z dziećmi połączona z działaniem, inspirowana wierszem D. Gellner „Karnawał”

Cele ogólne:
– zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi,
– doskonalenie sprawności manualnych poprzez dekorowanie maski,
– rozwijanie pomysłowości, ozdabianie maski dowolnymi wzorami.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
– rozumie słowo karnawał, wie co ono oznacza,
– wie, jakie przedmioty potrzebne są na balu,
– potrafi wesoło bawić się przy muzyce z rodzicami,
– potrafi wykonać maskę karnawałową.

Metody pracy:
– słowna: wiersz, rozmowa, objaśnienia, piosenka
– czynna: zadań stawianych do wykonania, kierowania własną działalnością dziecka, samodzielnych doświadczeń
– oglądowa: pokaz, obserwacja, demonstracja

Forma pracy:
– z całą grupą
– indywidualna
– praca w parach (dzieci z rodzicami)

Środki i materiały dydaktyczne:
– tekst wiersza „Karnawał” D. Gellner, duża ilustracja przedstawiająca bal karnawałowy, kotyliony, maski- szablon, wstążki, patyki, słomki, piórka, folia aluminiowa, klej, nożyczki, cekiny

Przebieg zajęcia:

I. WSTĘP

1. Powitanie
Nauczycielka wypowiada różne określenia, a osoby, które poczują się powitane są proszone o pomachanie ręką:
– witam tych, którzy przybyli pieszo;
– witam tych, którzy przyjechali samochodem;
– witam tych, którzy mają dziś dobry humor;
– witam tych, którzy lubią zimę;
– witam tych, którzy noszą spodnie;
– witam tych, którzy lubią zupę pomidorową;
– witam tych, którzy lubią się bawić.

II. CZĘŚC WŁAŚCIWA

2. Wiersz D. Gellner „Karnawał”

Już karnawał włożył maskę,
Drzwi otworzył z hukiem z trzaskiem!
Wpadł jak wicher do pokoju.
W czym?
W karnawałowym stroju!
– Cześć!
Przybiegłem w odwiedziny!
Mam wstążeczki i cekiny,
Nut wesołych dwie kieszenie
I do tańca zaproszenie!

3. Odpowiedzi na pytania (W co ubrany był karnawał?, Po co przyszedł?, Co miał w kieszeniach?)

4. Zabawa słowna „Karnawał to” – burza mózgu. Dzieci kończą zdanie.

5. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Kotyliony”. Na dywanie nauczycielka rozkłada kotyliony. Zadaniem dzieci jest odnalezienie kotylionu, takiego, jak ma rodzic. (Rodzice otrzymali wchodząc do sali).

6. Podziękowanie rodzicom za taniec okrzykiem:
„Jak to miło i wesoło- uderzanie dłoni o uda,
Gdy rodzice są wokoło- klaskanie,
Hurra – podskok”

7. Praca plastyczna- maska. Dzieci wspólnie z rodzicami ozdabiają szablon maski za pomocą dostępnych materiałów ozdobnych.

8. Omówienie i prezentacja swojej maski.

III. ZAKOŃCZENIE

9. Podziękowanie rodzicom i dzieciom za udział. Pożegnanie.

10. Podsumowanie -rozdanie rodzicom kart ewaluacji do wypełnienia podczas ubierania się dzieci w szatni

Literatura:
1. D. Gellner – „Karnawał”

Autorka: Anna Jakimiuk