„Mazurek Dąbrowskiego”

Aleksandra Wiśniewska
Grupa: 5 -latki

Temat Kompleksowy: Polska – Nasz Kraj, Nasza Ojczyzna.
Temat: „Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu państwowego inspiracją do zabawy matematycznej „Powrót do Ojczyzny”

Cele:
Dzieci będą:
– słuchały w skupieniu hymnu, dowiadywały się o historii jego powstania oraz poznawały okoliczności w jakich można go usłyszeć, przy jakiej okazji;
– próbowały śpiewać wybrane partie hymnu z należytą mu powaga i czcią;
– programowały BeeBota celem doprowadzenia chłopca do Polski;
– rozwijały umiejętność orientacji w przestrzeni;
– rozwijały swoje zainteresowania technologią cyfrową poznając nową aplikację na telefon, która wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości;
– widziały na ekranie urządzenia mobilnego, po zeskanowaniu kolorowanki, jej cyfrową wersję w grafice 3D, generowaną w czasie rzeczywistym;
– utrwalały symbole Polski;
– kształtowały postawy patriotyczne.

Metody:
– podające: rozmowa na podstawie hymnu, objaśnienie
– eksponujące: pokaz, obserwacja,
– problemowe: zadań stawianych do wykonania,
– praktyczne: samodzielnych doświadczeń

Formy pracy:
– indywidualna
– z całą grupą

Środki dydaktyczne:
mata do kodowania, Beeboty, nagranie podkładu hymnu, plakat z Bliżej Przedszkola Mazurek Dąbrowskiego; telefon komórkowy Aplikacja Quiver, kolorowanka Quiver Flaga, kontur Polski

Przebieg zajęć:

1. Zabawa integrująca „Wszyscy jesteśmy Polakami”: Nauczyciel przygotowuje duży kontur Polski/ taśma malarska przyklejona do dywanu/. Zadaniem jest zmieszczenie się wszystkich dzieci w obrębie konturu. Nauczyciel zwraca dzieciom uwagę, że wszyscy jesteśmy Polakami i tym samym wszyscy należymy do jednej ojczyzny. A każdy Polak powinien znać słowa i melodię hymnu.

2. „Hymn” – słuchanie Mazurka Dąbrowskiego (1 zwrotka) Nauczyciel zapoznaje dzieci z hymnem narodowym oraz zapoznaje je zasadami zachowania się w czasie wykonywania lub odtwarzania Mazurka Dąbrowskiego.

3. „Biało – czerwone TAK lub NIE” – zabawa utrwalająca. Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku po białej i czerwonej karteczce. Dzieci sygnalizują swoją odpowiedź za pomocą białego i czerwonego koloru podniesionego w górę. Kolor czerwony– oznacza NIE, kolor biały ‐ oznacza TAK.
Czytane przez nauczyciela zdania:
Hymn jest wierszem. (NIE)
Gdy śpiewamy hymn, stoimy na baczność. (TAK)
Nasz hymn nosi tytuł „Mazurek Kowalskiego”. (NIE)
Polski hymn rozpoczyna się od słów „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. (TAK) „Mazurek Dąbrowskiego” można usłyszeć, za każdym razem gdy włączy się radio. (NIE)
Każdy Polak powinien znać słowa i melodię hymnu. (TAK)

4. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Flaga Polski”. Dzieci podzielone na dwie grupy, jedna dostaje karteczki w kolorze białym, druga- w kolorze czerwonym /wykorzystujemy karteczki z poprzedniej zabawy/. W czasie, gdy nauczyciel gra na tamburynie, dzieci biegają swobodnie po sali. Na przerwę w muzyce – łączą się w pary tak, aby powstała flaga Polski.

5. „Powrót do Ojczyzny” – zabawa matematyczna. Dzieci wspólnie programowały BeeBota tak, aby doprowadził on chłopca do Polski. Dziecko zdolne samo opracuje kod i zaprogramuje robota

6. „Flaga Polski” – kolorowanka 3D – Dzieci będą „ożywiały” stworzone flagi przy pomocy aplikacji QUIVER na smartfonach.

7. Ewaluacja zajęć. Jeśli zajęcia się dzieciom podobały to przypinają klamerkę do talerzyka z kciukiem uniesionym w górę, jeżeli nie – z kciukiem uniesionym w dół.