„Mój przyjaciel Necio”

Grupa wiekowa: 5-latki
Prowadząca: Elżbieta Kaźmierczak
Tematyka kompleksowa: Era komputera – dzieci i media.
Temat hospitowanej formy: Tworzenie sytuacji edukacyjnych uświadamiających dzieciom wady i zalety płynące z korzystania z technologii cyfrowej.Temat zajęć„Mój przyjaciel Necio”- oglądanie bajki inspiracją do rozmowy i pracy plastycznej.

https://www.youtube.com/watch?v=Iai4XRxyNgs&list=PLorjQbliv2Y9wsr3MifOiM7NP6rfBjvQ&index=15

Cele dydaktyczne
Dzieci będą:

  • oglądać bajkę za pomocą przekazu internetowego,
  • poznawać sposób przekazywania wiadomości za pomocą Internetu,
  • udzielać  odpowiedzi na pytanie: jakie są wady i zalety korzystania z komputera, telewizora, tabletu, telefonu komórkowego itp.
  • dostrzegać, że zasoby internetowe mogą być pozytywnie wykorzystane przez dzieci i dorosłych,
  • podawać propozycje spędzania wolnego czasu  bez korzystania z różnego rodzaju mediów i przedstawiać je w formie plastycznej,
  • wypowiadać się po wskazaniu przez nauczycielkę.
Metody: słowne, oglądowe, zadań stawianych do wykonania, samodzielne doświadczenia dzieci, ćwiczenia utrwalające, burza mózgów,Formy pracy: zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, komputer /laptop/, telefon komórkowy, ilustracje, filmy, materiały plastyczne  piosenka ,,Mój komputer”, nożyczki, czerwony papier, kolorowe krążki, obręcze, rekwizyty do zabawy ruchowej.

Literatura:   „Komputer zachorował”   Agnieszka Galica
,,Wesoła szkoła” Przewodnik metodyczny kl. I
Zasoby Internetu

Przebieg zajęć:

1. Rozwiązanie zagadki:

Klawiatura plus monitor,
w monitorze cuda!
Gry i filmy, też piosenek,
posłuchać się uda.
W biurach, w domach, w sklepach także,
to narzędzie pracy
lecz nie tylko – do zabawy
też posłużyć raczy!

2. Rozmowa z dziećmi przy obrazkach na temat korzystania przez nie z
komputera

– Co  lubicie robić przed komputerem?
– Jak długo korzystacie z komputera?
– Kto razem z wami korzysta z komputera?
– Do czego oprócz zabawy służy komputer?

Komputer czasami może nie działać tak jak powinien, często mówimy potocznie, że ,,ma wirusa” ,możemy porównać to z chorobą człowieka, wówczas też ,,nie działamy dobrze”.
Nauczycielka recytuje wiersz:

„Komputer zachorował”   Agnieszka Galica

Nasz komputer zachorował
Nie chce mi się zresetować
Płata figle, żarty stroi
Nawet myszka go się boi.
Wszystkie gry nam wirus zniszczył
A komputer tylko piszczy
Bardzo chory biedaczysko
Coś go łamie w twardym dysku.
Czy komputer ma anginę?
Może dać mu aspirynę?
Albo natrzeć obudowę
Spirytusem kamforowym
Choć komputer to nie człowiek
Trzeba dbać o jego zdrowie
Na wirusa mam gotowy
Program antywirusowy.

3. Zabawa ruchowa ,,Ucieczka przed wirusem”. Dzieci biegają w rytm muzyki po całej sali, na przerwę zajmują miejsca w obręczach w których są ułożone kółka, odwracają kółko, jeżeli jest na nim wirus muszą znaleźć sobie inną obręcz. /https://www.youtube.com/watch?v=L87RuzposJk „Mój komputer”/

4.  Zaproszenie do obejrzenia pierwszego filmu edukacyjnego ,,Necio nadaje”.

Przed rozpoczęciem filmu n-lka wyjaśnia dzieciom, że film obejrzą za pomocą Internetu. „Internet” to wszystkie komputery, które w danej chwili są ze sobą połączone za pomocą  różnych łączy: telefonicznych, internetowych i radiowych. „Dzięki Internetowi można znaleźć wiele informacji zamieszczonych na stronach internetowych zwanych też stronami www. Są ich miliony i bardzo długo zajęłoby odwiedzenie wszystkich, żeby znaleźć to, czego szukamy. Są jednak specjalne strony, które ułatwiają nam szukanie informacji w Internecie. Sieć trochę przypominająca sieć  pająka.

5.  „Wiadomość” – krótka rozmowa po filmie.  Poinformowanie dzieci, że dawniej wiadomości docierały do odbiorcy wolniej /nawiązanie do listów/,      n-lka wkłada czerwone serduszko do koperty i poleca wybranemu dziecku zaniesienie listu do innej nauczycielki uczestniczącej w zajęciu. Następnie wysyła taką samą wiadomość za pomocą SMS.

6. Co zamiast komputera: Nauczycielka dzieli dzieci na 2 grupy. Na środku sali w koszyku znajdują się obrazki przedstawiające różne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci. Dzieci z poszczególnych grup w ustalonej kolejności podchodzą do koszyka i wybierają 1 obrazek z propozycją i układają go na brystolu w swojej grupie. Po wybraniu odpowiednich kartoników następuje krótka refleksja na temat zabaw i zajęć bez użycia komputera.

7. Sieciaki pl – zasady bezpiecznego korzystania z Internetu: Chroń swoją prywatność.

Nauczycielka uświadamia dzieciom, że korzystanie z komputera i innych środków masowego przekazu może być niebezpieczne. Dzieci oglądają zaproponowany film, wyciągają samodzielne wnioski.

https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA

8. Podsumowanie zajęcia (ewaluacja), przypomnienie podstawowych zasad  bezpiecznego korzystania z Internetu, przypomnienie, że dzieci mogą korzystać z  komputera tylko pod nadzorem dorosłych, zaproponowanie dzieciom wykonania pracy plastycznej w formie rysunku nt. ,,Zamiast komputer” prezentacja i omówienie wykonanych prac w sali zajęć.