„My Polacy”

Błękit czystego nieba,
Zapach łąki i świeżego chleba.
Śmiech szczęśliwych dzieci,
Słońce, które pięknie świeci.
Słowo: honor, ojczyzna i Bóg,
Pozna każdy, gdy przekroczy Odrę i Bug.
Od wieków praca w pocie i krwi,
W tym nasza siła ogromna tkwi.
Gdy patrzysz na barwy biało- czerwone,
Słyszysz jak śpiewa cicho skowronek.
Widzisz też orła białego na dębie,
Husarię, królów i Wisły wstęgę.
Za serce chwyta też hymn- pieśń podniosła
I już wiadomo skąd chwała wyrosła.
Każdy kawałek ziemi jest drogi,
Tu cię witają przyjazne progi.

Historia nasza jest właśnie taka.
Zapraszam, przyjedź i poznaj Polaka.

Violetta Bajerska