„Na chodniku”

Prowadząca: Ewa Piórkowska
Data: 06.11.2019
Grupa wiekowa: 3-4 latki
Temat kompleksowy: Bezpieczna droga do przedszkola
Temat zajęć: „Na chodniku” – wiersz inspiracją do zabawy dydaktycznej.

Cele ogólne: 
Utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, wzbogacenie słownictwa czynnego,

Cele operacyjne
Dzieci będą:
 • słuchały wiersza recytowanego przez nauczyciela;
 • wypowiadały się na temat treści wiersza;
 • próbowały recytować wiersz wspólnie z nauczycielem;
 • wzbogacały słownictwo o słowa: ulica, chodnik, przejście dla pieszych, zebra;
 • ćwiczyły narządy mowy poprzez powtarzanie zgłosek: wrr, tu-tu, ti-ti, ter-ter;
 • przechodziły przez „zebrę” recytując poznany wiersz.
Forma organizacji pracy
 • Zbiorowa
 • Grupowa
 • Indywidualna
Metody pracy
 • Metody czynne:  ćwiczeń,
 • Metody oglądowe: przykład osobisty nauczyciela
 • Metody słowne: uczenie wiersza,

Środki  dydaktyczne: mata z ulicą i przejściem dla pieszych, wiersz, bębenek

Przebieg zajęcia

1. Powitanie
Dzieci śpiewając z n-lem piosenkę „Witaj Tony…” przekazują sobie Tonego z ręki do ręki, aż wróci do n-la.
Witaj Tony, Witaj Tony,
Jak się masz, jak się masz
Wszyscy cie witamy,
wszyscy cię kochamy
bądź wśród nas
bądź wśród nas.
 
2. Przypomnienie o czym w tym tygodniu rozmawiamy.
Nauczyciel pyta dzieci gdzie były wczoraj z nim na zajęciach i o czym rozmawiały. Dzieci odpowiadają, że były na skrzyżowaniu, obserwowały ruch uliczny i uczyły się bezpiecznie przechodzić przez ulicę.
 
3. „Droga do przedszkola” – opowieść ruchowa
Nauczyciel prosi aby dzieci wstały i przyszykowały się do drogi ponieważ teraz wybiorą się samochodem w podróż do przedszkola. Dzieci staja w kole. Nauczyciel ćwiczy z dziećmi dźwięki objaśniając co one znaczą:
 • Odpalanie samochodu  WRR….WRR…
 • Praca silnika  TER, TER, TER….
 • Klakson TI, TI
 • Pociąg TU, TU…
 • Wsiadamy do auta (otwieranie drzwi, wsiadanie, zamykanie drzwi)
 • Zapinamy pasy (Nauczyciel ruchem pokazuje zapinanie pasów)
 • Przekręcamy kluczyk w stacyjce i odpalamy samochód (przekręcając kluczyk mówimy WRR, WRR)
 • Jedziemy ulicą przed siebie (dzieci naśladują trzymanie kierownicy i wypowiadają TER, TER..)
 • Skręcamy w prawo (dzieci naśladują skręt kierownicą)
 • Przed nami przejazd kolejowy więc zwalniamy.  Nagle przed nami na drodze tam gdzie nie ma przejścia przebiega pieszy, więc szybko trąbimy na niego ( dzieci naśladują ręką wciskanie klaksonu i wypowiadają TI, TI)
 • Zatrzymaliśmy się przed przejazdem kolejowym. Z daleka słyszymy nadjeżdżający pociąg który daje sygnał kierowcom aby uważali ponieważ on nadjeżdża  (dzieci ręką naśladują ruch nauczyciela –ciągną za sznurek i wypowiadają TU, TU)
 • W międzyczasie samochód nam zgasł, więc jeszcze raz go odpalamy (WRR…)
 • Jedziemy prosto do przedszkola (TER, TER…)
 • Widzimy już nasze przedszkole więc zwalniamy, zatrzymujemy się, odpinamy pasy i wysiadamy z auta. (dzieci pokazują ruchy za nauczycielem)
Dzieci siadają teraz w półkolu przed N-lem.
 
4. Recytacja wiersza
N-l rozkłada matę z ulicą przed dziećmi. Staje przy niej i recytując wiersz pokazuje jego treść.
W. Chotomska
„Gdy zamierzasz przejść ulicę”Gdy zamierzasz przejść ulicę
1. Na chodniku przystań bokiem.
2. Popatrz w lewo bystrym okiem.
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
4. Znów na lewo spójrz powoli.
5. Jezdnia wolna – wiec swobodnie mogą
przez nią przejść przechodnie
 

5. Rozmowa na temat treści wiersza – rozmowa kierowana
Nauczyciel zadaje pytania dotyczące wiersza. Dzieci odpowiadają.
 • O czym usłyszeliście w tym wierszu? /O przejściu dla pieszych, o jezdni, o tym ze trzeba spojrzeć/
 • Co to jest ulica? /To tam gdzie jeżdżą auta/
 • Co to jest chodnik? /Tam chodzą ludzie, piesi/
 • Co to jest przejście dla pieszych? /Tam gdzie przechodzimy przez ulice/
 • Czy wszędzie można przejść przez ulice? /Nie/
 • Po czym poznać że w tym miejscu można przejść przez ulice? /Tam są namalowane pasy, bo  są światła/
 • Co trzeba zrobić zanim przejdzie się przez jezdnie na drugą stronę?  /Rozejrzeć się, spojrzeć w lewo i prawo/
6 Zebra – zabawa dydaktyczna
Nauczyciel dzieli dzieci na 2 zespoły – 1 to auta, 2 to piesi. Auta otrzymują od nauczyciela krążki imitujące kierownice.  Oba zespołu siedzą na dywanie w bezpiecznej odległości od jezdni. Nauczyciel wybiera z każdego zespołu po 4 osoby. Na dźwięk bębenka auta zatrzymują się a piesi ustawiają się przed przejściem i recytują z nauczycielem wiersz. Po recytacji przechodzą na 2 stronę  i następuje zamiana drużyn. Piesi siadają, auta stają się pieszymi, a nowe dzieci stają się autami. Zabawa kończy się kiedy wszystkie dzieci wezmą udział w zabawie.
 
7. Ewaluacja zajęcia
Nauczyciel prosi aby dzieci którym podobały się zajęcia podniosły rękę, pyta co się najbardziej podobało. Następnie prosi aby dzieci którym nie podobały się zajęcia podniosły rękę. Pyta co się nie podobało dzieciom.
8. Zakończenie
Nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci na jedną stronę ulicy. Po drugiej są zabawki. Zadaniem dzieci jest bezpiecznie dostać się na stronę zabawek w tym celu wszyscy stają przed pasami, recytują wspólnie poznany wiersz. Po przejściu przez ulicę mogą się pobawić w ulubionych kącikach tematycznych.

Literatura
 • Kwiatkowska M. (red.), Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP, Warszawa, 1985.
 • M. Cieśla „Olek i Ada” przewodnik metodyczny.
 • R. Trześniowski: „ Zabawy i gry ruchowe”.
 • M. Cieśla, M Słojewska, „Świat trzylatka, zbiór zabaw ruchowych”, Juka, 2009.