„Na olimpijskiej arenie”

Jolanta Sobków

Blok integralny: Europejska podróż – Grecja

Temat: „Na olimpijskiej arenie” – zabawy ruchowe

Cele operacyjne:
Dzieci będą:
– wymieniać nazwy dyscyplin sportowych rozgrywanych w Starożytnej Grecji: biegi, zapasy, rzut dyskiem i oszczepem, skok w dal, bieg rydwanów,
– poprawnie nazywać kraje takie jak: Grecja, Polska, Niemcy oraz rozpoznawać ich flagę i hymn,
– wypowiadać się na temat znaczenia pięciu kół olimpijskich oraz znicza olimpijskiego,
– wyzwalać aktywność ruchową,
– przestrzegać zasad zdrowej rywalizacji,
– poznawać elementy tańce greckiego -Zorba,
– spontanicznie i otwarcie zachowywać się wobec dzieci i dorosłych,
– okazywać radość i zadowolenie z możliwości wspólnych zabaw.

Metody pracy:
– eksponujące: pokaz, obserwacja, słuchanie muzyki,
– praktyczne: zadań stawianych do wykonania,
– podające: rozmowa, objaśnienia,
– pedagogika zabawy.

Forma pracy:
– z całą grupą,
– w zespołach

Środki i materiały dydaktyczne:

– flagi Niemiec, Polski, Grecji, flaga olimpijska, „znicz olimpijski”, tablica punktowa, płyta CD z nagraniami hymnów poszczególnych krajów, kaseta z nagraniami muzycznymi: marsz, taniec Zorba, medale olimpijskie w trzech kolorach.

Przebieg zajęcia:

WSTĘP

1. Dzieci ustawione w trzy rzędy. Pierwszy rząd to reprezentanci Polski, drugi -Niemiec, a trzeci -Grecji /gospodarzy igrzysk/. Pierwsze dziecko jest kapitanem drużyny i niesie flagę danego kraju. Zawodnicy wchodzą na „stadion” są witani przez kibiców. /Wejściu na salę towarzyszy muzyka/.

2. Prowadząca wita wszystkich sportowców oraz zebranych kibiców..

II. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

3. Przy dźwiękach hymnu olimpijskiego zostaje wciągnięta na maszt flaga olimpijska, po czym na „stadion” wbiega zawodnik i zapala znicz olimpijski.

4. Wybrany sportowiec w imieniu wszystkich uczestników składa przysięgę:

W imieniu wszystkich zawodników przyrzekam:
Będziemy zgodnie rywalizować,
Przestrzegać ustalonych zasad zabawy,
Będziemy często uśmiechać się,
Będziemy mili dla innych.

5. Przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dokonuje uroczystego otwarcia Igrzysk Olimpijskich – Ateny 2004.

6. Na igrzyska przybywają również dziennikarze i fotoreporterzy, którzy przeprowadzają ze sportowcami wywiad.
Co oznaczają koła na fladze olimpijskiej?
Dlaczego zapala się znicz?
Co ile lat odbywają się igrzyska olimpijskie?
Jakie były pierwsze dyscypliny sportowe?

5. Prowadząca wyjaśnia zasady zabawy z elementem współzawodnictwa. Przedstawiciele poszczególnych krajów ustawieni w trzech rzędach będę rywalizować w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Wyniki będą zapisywane na tablicy.
Za uzyskane miejsca otrzymują punkty: za I miejsce – trzy punkty, II miejsce -dwa, III – jeden punkt /punkty oznaczane są za pomocą kropek przez sędziego/

PIĘCIOBÓJ

Bieg – każda grupa typuje 3 zawodników, którzy ustawiają się na linii startu i na podane hasło biegną do linii mety. Za uzyskane miejsca drużyny otrzymują punkty.

Rzut dyskiem – dzieci rzucają gumowym ringiem, stojąc bokiem w kierunku rzutu. Zwycięzcą zostaje dziecko, które rzuci najdalej.

Bieg z przeszkodami – na podłodze ustawione są ławeczki i chorągiewki. Zadaniem dzieci jest przejść po ławeczce, a następnie pobiec slalomem do wyznaczonego miejsca.

Rzut oszczepem – dzieci wykonują z postawy bokiem rzut laską gimnastyczną. Wygrywa to dziecko, którego rzut jest najdłuższy.

Bieg rydwanów – każdą drużynę reprezentuje dwoje dzieci, których zadaniem jest pobiec do wyznaczonego miejsca i wrócić na linię mety.

6. Na zakończenie igrzysk sędzia sumuje zdobyte punkty. Drużyny zajmują miejsca na podium. Otrzymują medale olimpijskie, słuchają hymnu zwycięskiej drużyny, dziękują sobie za wspólną zabawę.

ZAKOŃCZENIE

Niespodzianką dla uczestników „Olimpiady” jest występ dzieci z grupy IV, które wykonają taniec Zorba.
Gaśnie olimpijski znicz, przy dźwiękach hymnu olimpijskiego zostaje opuszczona flaga.
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego dokonuje zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Zaprasza na kolejne do Pekinu w 2008 r.
Uczestnicy wracają do swoich krajów.

LITERATURA

1. Fechner -Sędzicka I.: 111 zabaw w edukacji europejskiej, „AKER”, Toruń
2. Fechner -Sędzicka: Poznajemy kraje Unii Europejskiej, „AKER”, Toruń 2003