Na uroczystym poranku poświęconym odzyskaniu niepodległości

pani Magda, prowadząca uroczystość, w pewnym momencie mówi: ,,Zaśpiewamy hymn państwowy. Na pewno wszyscy potraficie”. Na to jednogłośnie grupa „Odkrywców” chórem: ,,Polska! biało – czerwoni! Polska, biało – czerwoni!…”