Na zajęcia grupowe z 3-latkami

Pani Małgosia przyniosła maskotkę – pieska, z przyczepionym językiem z czerwonej krepy. Dzieci mają robić ćwiczenia języka razem z pieskiem.
Pani Małgosia: „Co to za zwierzę?”
Dzieci chóralnie: „Piesek”.
Pani Małgosia, wskazując na język pieska: „Co ten piesek tutaj ma?”
Dzieci: „Papier”.