Nasz patron
g1   UZASADNIENIE WYBORU


g1   UROCZYSTOŚĆ NADANIA PRZEDSZKOLU IMIENIA


g1   JUBILEUSZ 30-LECIA PREDSZKOLA