Uroczystość nadania przedszkolu imienia

Na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej 9 lutego 2000 roku zrodził się pomysł, aby patronem naszego przedszkola został słynny podróżnik Mieczysław Antoni Sędzimir Halik. Rada Pedagogiczna, za zgodą Elżbiety Dzikowskiej, wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta Torunia o nadanie przedszkolu imienia Tony Halika. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 707/2001 z dnia 1 marca 2001 r. nadała Przedszkolu Miejskiemu nr 11 imię Tony Halika. 28 kwietnia 2001 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia – Tony Halika Przedszkolu Miejskiemu nr 11, połączone z obchodami 20-lecia istnienia placówki. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Rady Miasta Torunia, Zarządu Miasta Torunia, Delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Wydziału Oświaty, Oddziału w Toruniu Towarzystwa Polska – Ameryka Łacińska oraz krewni i przyjaciele Tony Halika i Elżbiety Dzikowskiej, a także przyjaciele przedszkola.

Gościem honorowym była Elżbieta Dzikowska – żona Tony Halika. Do podróży śladami Tony Halika gości zaprosiły dzieci z grup „Odkrywcy” i „Tropiciele” oraz absolwenci przedszkola, którzy z wdziękiem i swobodą identyfikowali się z kreowanymi przez siebie postaciami z widowiska słowno-muzycznego pt. „Podróże w wyobraźni”. Bogata scenografia, oryginalne, różnobarwne kostiumy oraz trafnie dobrany do tańców układ choreograficzny, muzyka dostarczyły gościom niezapomnianych wzruszeń i doznań estetycznych. Barwa, dźwięk, ruch, gra świateł, magia słowa – wszystko to tworzyło niepowtarzalną atmosferę i sprawiło, że zatarła się granica między widzami, a „aktorami”. Wszyscy poczuli się podróżnikami. Uroczystość nadania przedszkolu imienia przebiegła w miłej, serdecznej atmosferze, która na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.