„Podróż Św. Mikołaja”

Podróż Świętego Mikołaja” – opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami słuchu fonematycznego i ćwiczeniami artykulacyjnymi

Data: 11.12.2017r.

Placówka: Przedszkole Miejskie nr 11 im. T. Halika w Toruniu

Grupa: „Tropiciele” (5-latki)

Autorki scenariusza: mgr Żaneta Derewecka (nauczyciel stażysta), mgr Dorota Szadkowska (nauczyciel dyplomowany, opiekun stażu)

Prowadząca: mgr Żaneta Derewecka

Miejsce: sala grupowa

Tematyka kompleksowa: „TRADYCJA W MAŁYM PALUSZKU TAKA – BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE POLSKI I ŚWIATA”

Cel ogólny:

 • przygotowanie dzieci do nauki czytania poprzez różne formy aktywności

Cele:

 • doskonaliły spostrzegawczość oraz orientację przestrzenną;
 • rozwijały słuch fonematyczny i pamięć słuchową;
 • potrafiły wyodrębnić głoskę w nagłosie, oraz podzielić wyraz na sylaby;
 • potrafiły dopasować w pary rymujące wyrazy;
 • wykonywały ćwiczenia według instrukcji nauczyciela;
 • potrafiły współdziałać w grupie i w parach.

Metody:

 • Słowne: pogadanka, instrukcja słowna (objaśnienie), ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne.
 • Oglądowe: praca z obrazkiem, pokaz, obserwacja.
 • Czynnościowe: zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających.
 • Problemowe: opowieść ruchowa.

Formy:

 •  indywidualna;
 • praca w parach.

Środki dydaktyczne:

 • ilustracja Świętego Mikołaja i elementy ją maskujące, kartoniki z obrazkami do układania rymowanek, obrazki z zabawkami do dzielenia nazw na sylaby, papierowe pierniki w różnych kształtach, litery drukowane, naklejki – nagrody.

Przebieg:

1. Ilustracja– odkrywanie obrazka Świętego Mikołaja – wprowadzenie w tematykę świąteczną.

2. Opowieść ruchowa „Podróż Świętego Mikołaja”-  aktywny udział dzieci połączony z zabawami i ćwiczeniami przygotowującymi do nauki czytania.

3. Ćwiczenia oddechowe –  odgłosy pojazdów – zabawa ortofoniczna – ćwiczenie narządów mowy przez powtarzanie głosek. Naśladowanie za nauczycielką odgłosów pojazdów: motoru – żżż, żżż, żżż,

samochodu – wrr, wrr, wrr,
pociągu – puf, puf, puf,
samolotu – szz, szz, szz.

4. Zabawa słownikowa – nazwy elementów krajobrazu. Nauczyciel wypowiada początkową sylabę, zadaniem dzieci jest dokończenie wyrazu poprawną sylabą, np.: – postanowił wspiąć się na wysoką GÓ…RĘ,
– przepłynął MO…RZE,
– zauważył, że do morza wpływa RZE…KA,
– a tuż za nią była zielona ŁĄ…KA.

5. Zabawa ruchowa – dopasowywanie wyrazów, które się rymują. Nauczycielka rozkłada na dywanie obrazki ze zwierzętami, przedmiotami – dzieci po kolei wybierają kartoniki, nazywają obrazki, dobierają się w pary tak, żeby ich wyrazy (nazwy obrazków)rymowały się, np.: – MAK – RAK
– KURA – GÓRA
– LAS – PAS, itp.

6. Podział na sylaby z wyklaskiwaniem–dzieci nazywają zabawki, wypowiadają całe słowa, następnie dzielą je na sylaby z wyklaskiwaniem oraz podają ilość sylab w słowie (wyrazy 2- lub 3- sylabowe).

7. Ćwiczenie artykulacyjne–szukanie przez dzieci pierników o określonych kształtach schowanych w sali,wyodrębnienie przez dzieci pierwszej głoski w nazwie kształtu piernika, natomiast dzieci zdolne przegłoskują lub ułożą cały wyraz na tablicy, np.: – dom, kot, serce, choinka, bombka, anioł, gwiazda, renifer, bałwan, skarpeta, but.

8. Ćwiczenia aparatu mowy – oblizanie językiem dookoła swoich ust.

9. Podsumowanie – podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach, rozdanie nagród.

Literatura:

 • Łazewska H., Mikitiuk B., Moritz B., „Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania”, Kraków 2002;
 • Zakrzewska B., „Trudności w czytaniu i pisaniu”, Warszawa 1996;
 • „Nauczycielka Przedszkola”, nr 130, Grudzień 2017;
 • „Nauczycielka Przedszkola”, nr 128, Październik 2017.