Powitanie Wiosny

Dawno temu wierzono, że zima sama nie odejdzie, dlatego należy ją pożegnać, aby na jej miejsce mogła przyjść wiosna. Zima, czyli czas uśpienia przyrody, była trudna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wiosna przedstawia wszystko, co żywe i radosne. Aby wiosna mogła przyjść na świat, należało pożegnać zimę. W tym celu ze słomy robiono dużą kukłę i ubierano ją w kolorowe tkaniny. Kukłę tę nazywano Marzanną. Marzanna to symbol zimy, bogini co całą przyrodę: ziemię, rzeki i drzewa skuwa srogim lodem. Ludzie tęskniąc do ciepła ,  przyjście wiosny  pragnęli przyspieszyć. Słońce zaczynało mocniej grzać powodując, że rzeki, jeziora zaczynały topnieć. Wtedy Marzannę wrzucali do wody. My chronimy naszą ziemię i środowisko, nie będziemy zaśmiecać rzek ani jezior. Wiosnę powitaliśmy kolorowymi kwiatami oraz grą na instrumentach.

 

Dzieci ustawione parami przed budynkiem przedszkola, przygotowane do marszu żegnającego zimę. Dzieci w rękach trzymaja kwaity z krepy bądź instrumenty.