Profilaktyka chorób pasożytniczych - wszawica, owsica, świerzb

 
Program edukacyjny realizowany przy współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu.

Cel ogólny :
  • ograniczenie szerzenia się chorób pasożytniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Cele szczegółowe:
  • zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat chorób pasożytniczych oraz sposobów im zapobiegania ze szczególnym uwzględnieniem wszawicy, owsicy i świerzbu,
  • wyrabianie u dzieci świadomego nawyku stosowania zasad higieny osobistej.