Przyrodnicy – Moja droga do przedszkola

W ostatnim tygodniu września mali „Przyrodnicy” realizowali tematykę związaną z bezpieczeństwem na drodze. Poznawali i utrwalali zasady bezpiecznego przechodzenia przez pasy w miejscu z sygnalizacją świetlą oraz bez niej. Utrwalały kolorystykę oraz kształty wybranych znaków drogowych. W przedszkolu zaprzyjaźnili się z rekwizytem „Panem Świetlikiem” , do którego ustawiała się kolejka, aby się nim pobawić. Dzieci już wiedzą dlaczego „Pan Świetlik” mruga raz okiem czerwonym a raz zielonym.  Na spacerze wokół przedszkola dzieci poznaną teorię utrwalały w praktyce.

Relacja – klik