Scenariusz zajęć w grupie dzieci 4-letnich.

Temat zajęcia: „Bezpieczne sporty zimowe – rozwiązywanie zagadek połączone z działaniem poprzedzone piosenką „Jarzynowa gimnastyka”.

Data zajęcia: 26.01.2024r.

Prowadząca zajęcia: Anna Jakimiuk

Cel główny: Zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy

Cele operacyjne (dziecko):
• umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie bajki
• odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych
• zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
• chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych
• doskonali spostrzegawczość
• rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
• potrafi wymienić niektóre zimowe dyscypliny sportowe
• przejawia twórczą ekspresję w zabawach ruchowych
• przestrzega zasad obowiązujących w zabawach ruchowych
• rozumie zasady sportowej rywalizacji.

Metody:
Słowna – zagadka, wypowiedzi dzieci
Czynna – zabawy ruchowe, zadań stawianych do wykonania
Oglądowa – bajka, ilustracje

Formy organizacji pracy:
– indywidualna,
– cała grupa.

Środki dydaktyczne: treść zagadek, odtwarzacz CD, na tablicy przypięte ilustracje przedstawiające dyscypliny zimowe, ilustracje do ewaluacji, ilustracje z brakującym charakterystycznym elementem określonej dyscypliny sportowej

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie:
„Na paluszki się wspinamy
w górę rączki wyciągamy.
Do podłogi dotykamy
I ze sobą się witamy.
Dzień dobry.”

2. Zagadki dotyczące sportów zimowych:

„Taniec jak na scenie-
Tylko buty nie te.
Tancerze w tym tańcu
Noszą łyżwy zamiast baletek”;

„Małe- na pagórku
Musisz trzymać je na sznurku,
bo Ci uciekną z dłoni.
Duże- lubią długie
Podróże za parą koni”;

„Na długich deskach, z dwoma kijami,
Po śniegu zjeżdża między tyczkami”;

„Co to za woda, twarda jak kamień?
Można na łyżwach ślizgać się na niej?”;

„Krążek, łyżwy, bramka, kije,
Kto ten krążek w bramkę wbije?”

3. Piosenka z ruchem „Jarzynowa gimnastyka” („Centrum Uśmiechu”)

Kręcimy się świderkiem udajemy marchewkę
I śmiało na brokuły skaczemy do góry
Robimy dwa przysiady według pomidora rady
Chwila marszu na wesoło za dzielną fasolą
Jarzynowa Gimnastyka raz dwa trzy na sportowo
Zaczynamy dni Jarzynowa Gimnastyka raz
Dwa trzy sportowo zaczynamy dni
Rano budzik mamę budzi wstaje świat
Słońca promyk leci z góry daje znak
Dzień zaprasza nas i podaje rękę ruszamy
Na start śpiewając piosenkę
Jarzynowa Gimnastyka raz dwa trzy na sportowo
Zaczynamy dni Jarzynowa Gimnastyka raz
Dwa trzy sportowo zaczynamy dni
Jarzynowa Gimnastyka raz dwa trzy na sportowo
Zaczynamy dni Jarzynowa Gimnastyka raz
Dwa trzy sportowo zaczynamy dni
Rano trudno się dobudzić chce się spać
Ale trzeba sen pożucić pora wstać
Dzień zaprasza nas i podaje rękę ruszamy na
Start śpiewając piosenkę
Jarzynowa Gimnastyka raz dwa trzy na sportowo
Zaczynamy dni Jarzynowa Gimnastyka raz
Dwa trzy sportowo zaczynamy dni.

4. Prawda- fałsz – zabawa słowna nawiązująca również do innych dyscyplin sportów zimowych. Nauczycielka stawia tezy, np. Narciarz jeździ na łyżwach., organizując sobie ślizgawkę nie musisz zwracać uwagi na inne osoby… Jeśli odpowiedź jest twierdząca dzieci klaszczą w dłonie, przecząca- uderzają dłonią o podłogę.

5. Zabawa ruchowa „Jestem”. Dzieci naśladują narciarza, skoczka narciarskiego, saneczkarza, hokeistę…Następnie dzieci zmieniają się miejscami.

6. „Czego brakuje?” Przy stolikach. Dzieci dorysowują do ilustracji brakujące elementy charakterystyczne dla danej dyscypliny zimowej (np. łyżwy łyżwiarzom, kaski saneczkarzom, narty skoczkom, kije narciarzom, krążki hokeistom).

7. Podsumowanie zajęć. Zachęcanie do bezpiecznego, aktywnego spędzania czasu na powietrzu z rodziną, w tym z babcią i dziadkiem.

8. Zakończenie zajęć. Dzieci oceniają zaproponowane zabawy, prezentując wesołą lub smutną minkę.