„Sporty zimowe”

Prowadząca: Ewa Piórkowska
Grupa wiekowa: 3 latki
Temat kompleksowy: „BEZPIECZNE I ZDROWE ZABAWY ZIMOWE”
Temat zajęć: „Sporty zimowe”- prezentacja multimedialna inspiracją do zabaw ruchowych.

Cele ogólne: Zapoznanie dzieci z wybranymi dyscyplinami sportów zimowych.

Cele operacyjne: Dzieci będą:
• utrwalały nazwy różnych, zimowych dyscyplin sportowych,
• uczestniczyły w sytuacjach doskonalących ich pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach,
• miały świadomość aktywnego działania dla zdrowia i własnej przyjemności poprzez spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Forma organizacji pracy:
• indywidualna
• zbiorowa

Metody pracy:
• metody czynne: m. ćwiczeń- powtarzanie czynności w celu ich rozwoju, utrwalanie wiadomości, ćwiczenie mięśni
• metody słowne: opowiadanie, rozmowa

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna , tablica interaktywna lub rzutnik, sanki, łyżwy, narty

Przebieg zajęć
Część wstępna:

1. Przywitanie w kole piosenką „Wszyscy są, witam Was”.

2. Zebranie dzieci na dywanie przed tablicą interaktywną – Krótkie przypomnienie wiadomości nt. pory roku: Jaka jest pora roku ?– zima; Jaka jest pogoda zimą? – zimno, pada śnieg, pada deszcz, wieje wiatr; Czy można zimą bawić się na dworze?- tak, nie; Jak można się bawić zimą na dworze? – można jeździć na sankach, na nartach, lepić bałwana, jeździć na łyżwach, rzucać się śniegiem.

Część główna

1. Słuchanie treści opowiadania nauczyciela w połączeniu z prezentacją multimedialną: 

Pewnego zimowego popołudnia mały Kacper postanowił poprosić swoją babcię, aby opowiedziała mu o tym, co robili z dziadkiem jak byli młodzi, kiedy na dworze było bardzo dużo śniegu. Czy w ogóle wychodzili na spacer? Babcia niewiele myśląc zabrała Kacperka na strych, na którym trzymała stare albumy ze zdjęciami i inne dawno nieużywane przedmioty. Usiądź przy mnie – powiedziała. Wyciągnęła stary album ze zdjęciami.

Popatrzcie na tablice interaktywną,  a zobaczycie co pokazywała babcia Kacperkowi. Nauczyciel kontynuuje opowiadanie puszczając kolejno slajdy. Każdy slajd jest przerywany zabawą ruchową dopasowaną do sportu prezentowanego na slajdzie.

Piruety łyżwiarskie – zabawa z el. równowagi – Dzieci starają się wykonać obroty na jednej nodze do koła własnej osi.

„Saneczki” – zabawa ruchowa przy muzyce – Dzieci dobierają się w pary jedna osoba to ciągnący sanki, drugi – siedzący na sankach. Gdy gra tamburyno dzieci swobodnie poruszają się w zaprzęgu, a na przerwę w muzyce zamieniają się rolami).

Skoki narciarskie – dzieci próbują naśladować odbicie i wykonać skok w dal obunóż.

Częśc końcowa: 

3. Podsumowanie zajęć – wyciągnięcie wniosku: Sport można uprawiać zimą, a sport to zdrowie, każdy ruch poprawia zdrowie. Nieważne jaka pora roku, ważne jest, aby odpowiednio się ubrać.

Literatura:

• „Bliżej Przedszkola” nr 12.255/2022
• K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
• Kwiatowska M. (red.) „Podstawy pedagogiki przedszkolnej”, WSiP, Warszawa, 1985