„Spotkania z muzyką etniczną w przedszkolu”

Od piętnastu lat patronem naszego przedszkola jest Tony Halik – wielki podróżnik, redaktor, dziennikarz i pisarz. To właśnie Jego postać rozbudziła w całej społeczności przedszkolnej ciekawość świata i zamiłowanie do podróży. Wspólnie z dziećmi odbywamy liczne „wędrówki w wyobraźni”, odkrywając najdalsze zakątki naszego globu. Poznajemy świat, który dzięki swej różnorodności kultury jest piękny i interesujący, co sprawia, że wciąż nas intryguje i chcemy go na nowo poznawać, tak jak czynił to nasz patron. Próbujemy w ten sposób razem z dziećmi starać się zrozumieć zjawiska w nim występujące, wspólnie poznajemy wartości, na których opierają są inne kultury. Kultury, w których także przebywał – Tony Halik, po to by móc przekonać się i odnaleźć pochodzenie, korzenie, na których zbudowane zostały wartości, będące dzisiaj wzorem dla kultury tych części świata a, które przeciętnemu dziecku nie są dzisiaj dostępne bezpośredniej obserwacji. Żeby znaleźć wspólny mianownik łączący ludzi, niezbędne jest poznanie, zgłębienie ich kultury, tradycji, zwyczajów, a także ich muzyki, która jest jej częścią składową. Posiadanie takiej wiedzy często przyczynia się do zmiany opinii na ukształtowany już pogląd i zbliża ludzi do siebie. Z wiedzy takiej często wyrasta szacunek do innych ludzi a także do siebie. Ogromną role spełnia tutaj przedszkole, gdzie dzieci mają okazję od najmłodszych lat, uczyć się w duchu tolerancji, poszanowania drugiego człowieka i przygotować się do życia w jakże trudnym i różnorodnym społeczeństwie.
Nasze przedszkole postrzegane jest jako placówka artystyczna, pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną opieramy na autorskich programach i innowacji pedagogicznej, gdzie stawiamy przede wszystkim na kreatywność dziecka we wszystkich Jego rodzajach aktywności. Nazwy grup tematycznie związane są z naszym patronem: „Wędrowcy”, „Podróżnicy”, „Tropiciele”, „ Turyści”, „Odkrywcy”.
Warsztaty muzyki etnicznej prowadzone są w naszym przedszkolu przez pasjonata tej muzyki. Odbywają się dwa, trzy razy w semestrze oraz dodatkowo przed kilka razy dla dzieci starszych, aby swoje umiejętności mogły zaprezentować przed rodzicami podczas Uroczystości Zakończenia Roku Przedszkolnego. Głównym celem takich warsztatów jest rozwijanie u dzieci wrażliwości artystycznej poprzez wzbogacanie zainteresowań kulturą charakterystyczną dla określonych grup etnicznych, przede wszystkim Afryki, Ameryki Południowej i innych kontynentów, kształcenie w nich umiejętności ich odbioru i tworzenia w zakresie aktywności muzycznej. Te cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania polegające na poznawaniu jednego z elementów kultury charakterystycznych dla określonych grup etnicznych, odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień muzycznych, rozwijaniu inwencji twórczej, wspieraniu samodzielnych działań i zabaw twórczych w kontaktach z muzyką, rozwijaniu pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie odpowiednich instrumentów, budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie w grupie rówieśniczej.
W trakcie takich 30 minutowych zajęć dzieci poznają oryginalne, pochodzące z danej części globu instrumenty, ich nazwy, sposób w jaki zostały wykonane i z jakich materiałów, przede wszystkim zaś, zapoznają się z ich brzmieniem. Po prezentacji brzmienia danego instrumentu przez prowadzącego, największą atrakcją dla dzieci jest samodzielne, indywidualne i grupowe granie na tych instrumentach. Dzieci mają okazję wtedy wykazać się twórczą aktywnością, co sprawia im wielką radość i satysfakcję.
Korzyści edukacyjne zatem są bardzo wartościowe dla dzieci. Wzbogacają one zasób doświadczeń niedostępnych w bezpośredniej obserwacji, rozwijają naturalna wrodzoną muzykalność, kształcą wrażliwość słuchową, która jest fundamentem do nauki czytania i pisania. Pobudzają także do twórczego działania, dają możliwość poszukiwania własnych rozwiązań, w których dziecko ma możliwość tworzenia własnych obrazów dźwiękowych za pomocą specyficznych, bardzo ciekawych wręcz fascynujących dzieci dla danego regionu świata instrumentów. Dzieci w trakcie takich spotkań mają okazję do wspólnego eksperymentowania, niecodziennej twórczej zabawy silnie oddziałującej na sferę emocjonalną dziecka, /co widać na zdjęciu poniżej/. Bardzo ważnym elementem jest także zdobywanie wiedzy muzycznej, która w przyszłości może zaowocować u niektórych wychowanków w tej dziedzinie.
Gorąco zachęcam do zabawy z dziećmi w taki właśnie sposób, ich radość ogromne zainteresowanie i zaangażowanie na takich zajęciach jest dowodem na to, że nauczyciel odczuwa wielką satysfakcję z wykonywania swojej pracy.

Mariola Wenker