Sprzątanie Świata

15.09.2023 grupa „Podróżników” włączyła się do sprzątania naszej planety. Wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz worki w odpowiednich kolorach porządkowali teren wokół przedszkola. Posegregowane odpady zostały wyrzucone do właściwych pojemników. Dzieci będą pamiętały, aby dbać o środowisko każdego dnia, nie tylko w czasie akcji.

 

Zdjęcie grupowe dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego. Dzieci mają założone niebieskie, jednorazowe rękawiczki.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci z workami na śmieci do segregacji: niebieskim, zielonym i żółtym.