„Traperzy” – wiersz

Niech każdy uwierzy
my jesteśmy dzielni „Traperzy”.
Choć małe rączki mamy,
dużo nimi działamy.
Z innymi „Podróżnikami” się kumplujemy,
razem gramy, śpiewamy i budujemy.
Chcemy jak Tony Halik zwiedzać świat,
poznawać ludzi, miejsca. To będzie czad.

Autor Anna Oziembłowska